Čtení výkresů pro preventivní údržbu


O kurzu

Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v oblasti čtení výkresové dokumentace zaměřené pro zaměstnance pracujících na pozicích preventivní údržby. Cílem programu je zvládat provedení správného přečtení a posouzení technické dokumentace za účelem preventivní údržby strojů a zařízení, nastavení technologických postupů údržby při provozu zařízení s přihlédnutím na výkresovou dokumentaci dle návodu pro obsluhu a údržbu dodávané výrobcem zařízení a zajištění strategických náhradních dílů.

Obsah

TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ

 • Způsoby zobrazování, pravoúhlé promítání
 • Řezy, průřezy, pootočení obrazců, pohledy
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě pro údržbu

POPISOVÉ POLE VÝKRESU (ROHOVÉ RAZÍTKO)

 • Informace, které získáme z popisového pole, specifikace, rozpisky, technické zprávy
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresovou dokumentaci pro údržbu používané ve firmě

KÓTOVÁNÍ

 • Základní pojmy a pravidla kótování, zapisování kót, soustavy kót
 • Funkční a technologické kótování, pravidla kótování geometrických a konstrukčních prvků součástí
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

PŘEDEPISOVÁNÍ PŘESNOSTI ROZMĚRŮ

 • Tolerování rozměru, tolerování tvarů, zapisování tolerancí na výkresech
 • Základní pojmy tolerování rozměrů, soustava lícování, uložení
 • Praktické cvičení a aplikace na výreksy používané ve firmě

GEOMETRICKÉ TOLERANCE

 • Druhy geometrických tolerancí, zapisování geometrických tolerancí
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

HRANY NEURČITÝCH TVARŮ

 • Odjehlení hran, typy, značení
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

STRUKTURA POVRCHU

 • Předepisování struktury povrchu součástí
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

SCHEMATICKÉ ZNAČKY, SCHEMATICKÉ VÝKRESY

 • Hydrauliky, pneumatiky, potrubí, armatury
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

VÝROBNÍ VÝKRES A VÝKRES SESTAVENÍ

 • Výkres sestavení, sestavy, podsestavy
 • Zobrazení sestavy (montážní jednotky)
 • Kótování hlavních a připojovacích rozměrů
 • Údaje potřebné pro seřízení, technické požadavky, slovní poznámky, tabulky – podle charakteru sestavení
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

ZÁKLADY MĚŘENÍ PŘI OPRAVÁCH

 • Metrologický řád
 • Plošné měření, délka, úhel, skutečný rozměr, druhy základních měření, měření skutečných hodnot, nožová pravítka, úhelníky, posuvná pravítka, hloubkoměry, obloukové úhloměry, mikrometry, toleranční kalibry pro měření při opravách
 • Chyby měření, chyba měření způsobená paralaxou – směr pohledu
 • Přesnost měření, odečítání naměřených rozměrů, ošetřování měřidel
 • Praktické cvičení a aplikace ve spojitosti s výkresy a metrologií používané ve firmě

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚDRŽBY

 • Údržba zařízení (obsluha, interní údržba, externí údržba, speciální údržba)
 • Technologické postupy pro údržbu (kontrola zařízení, porucha, opravy běžné, střední, generální)
 • Strategické náhradní díly
 • Zahájení, ukončení a předání zařízení po opravě
 • Návaznost technologických postupů údržby při provozu zařízení s přihlédnutím na výkresovou dokumentaci, dle návodu pro obsluhu a údržbu dodávané výrobcem zařízení
 • Rozbor, praktické cvičení

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 5 dní
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 22.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 1991 se specializací

 • Technická dokumentace (čtení výkresů technologické postupy, kreslení atd.)
 • Nanášení nátěrů stříkacím zařízením
 • Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro úpravu kamenů
 • Údržba strojů pro automobilový průmysl
 • Kovové materiály, tváření kovů, tepelné zpracování
 • Rozšíření kvalifikace vybraných zaměstnanců o znalosti a dovednosti v oblasti práce s obráběcími stroji (frézky, brusky, vrtačky, hoblovky, soustruhy, schepinky)
 • Rekvalifikační kurz Dělník ve strojírenské výrobě
 • Rekvalifikace obor zámečník
 • Odborné vzdělávání zámečníků
 • Rekvalifikační kurz potrubář
 • Strojní operátor
 • Technické minimum pro montážníky
 • Specializované činnosti ve výrobě se zaměřením na měření délek a posuzování kvality
 • Strojírenská metrologie
 • Oblast manipulace s břemeny pomocí jeřábu (školeni jeřábníků, vazačů, osob pověřené za provoz, autozvedáky atd.)

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Osvědčení revizní technik ZZ-Z-a,b
 • Lektorské dovednosti
 • CERTIFICAT VISUAL TESTING in according to EN970/ISO/17637
 • RW TÜV Praha – inovační seminář pro interní auditory
 • CZECH SOCIETY FOR QUALITY Praha – Vnitřní auditor zkušební laboratoře dle norem ISO
 • 9000, ČSN ISO 9004-2, ISO 9001 a ČSN EN 45001
 • Rozhodovaní a využívaní tvořivého myšlení
 • Vedení pracovních skupin
 • RW-TÜV Praha -Interní auditor jakosti dle norem ISO 9000 / EN 29000
 • Řízení jakosti pro řídící pracovníky
 • Výtahový technik zvedacích zařízení – výtahy
 • Provozní technik zvedacích zařízení (ZZ) – jeřáby
 • Institut Hutnictví železa – Teorie a praxe řízení pro vedoucí oddělení

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.