Digitalizace a automatizace – PRŮMYSL 4.0


O kurzu

Guttenbergův knihtisk osvobodil člověka od ručního psaní knih, čímž zvrátil způsob psaní knih a učinil tak knihy dostupnými velkému počtu lidí. Wattův parní stroj dramaticky změnil svět, protože v rámci 1. průmyslové revoluce osvobodil člověka od hrubé práce a závislosti na vodě, větru a zvířecí síle a umožnil obrovský nárůst produktivity práce. Dnes zažíváme podobnou skokovou změnu v rámci tzv. 4. průmyslové revoluce (nazývané Průmysl 4.0, nebo přesněji 2. věk strojů), kdy digitalizace a automatizace osvobozuje člověka od rutinních opakujících se činností a umožňuje mu zaměřit se na činnosti, vyžadující kreativitu a vztahy. I tato změna vede ke zrodu zcela nových oborů a produktů, které se netýkají pouze průmyslu, ale všech oborů.

Přestože změny již započaly, reálně je na ně připraveno cca 50% velkých firem a pouze 20% malých a středních firem. Hlavním důvodem je skutečnost, že si firmy neuvědomují, co vše změny zahrnují, jak se jich dotknou a co jim mohou přinést. Kurz Digitalizace a automatizace – průmysl 4.0 Vám umožní se na novou ekonomiku připravit. Na školení Digitalizace a automatizace – průmysl 4.0 se dozvíte, jak se digitalizace a automatizace dotkne změn v procesech ve Vaší firmě a jak Vám může pomoci změnit Vaše produkty a způsob podnikání. Na konkrétních příkladech si projdete proces po procesu, u každého uvidíte jejich průběh bez digitalizace, v poloautomatickém a v plně automatickém režimu, včetně dopadu do klíčových ukazatelů, a tedy i výsledků firmy. Toto Vám pomůže ujasnit si, PROČ a kde má ve Vaší společnosti smysl do digitalizace a automatizace jít, jak to ovlivní Vaše podnikání a ekonomické výsledky, a tedy i jakou bude mít tato investice návratnost.

Obsah

DIGITALIZACE A AUTOMATIZACE – PRŮMYSL 4.0

 • Vývoj podnikání od 1. do 4. průmyslové revoluce
 • Průmysl 4.0 – principy
 • Hlavní technologické změny a jejich přínos
 • Dopad do inovace procesů
 • Dopad na vývoj produktů
 • Dopad na způsob podnikání
 • Připravenost firmy na digitalizaci/automatizaci
 • Nezbytné předpoklady pro digitalizovanou firmu
 • Jak začít
 • Analýza jednotlivých procesů
 • Digitalizace/automatizace jednotlivých procesů – od manuálního k plně automatickému procesu (příklady)
 • Strategie digitalizace a automatizace
 • Návratnost investice

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 23.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2011 se specializací

 • Strategický management, balanced scorecards, modré oceány, EFQM
 • Strategie digitalizace a automatizace, audit digitální připravenosti
 • Mapování a optimalizace firemních procesů
 • Štíhlá filozofie, štíhlá výroba, logistika, administrativa
 • Budování firemní kultury, spirálový management
 • Nastavování a zlepšování personálních procesů
 • Týmová spolupráce
 • Change management, projektové řízení
 • KAIZEN, neustálé zlepšování

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Lektor dalšího vzdělávání
 • Auditor a lektor logistiky
 • Manažer jakosti
 • Certified Euro Coordinator
 • Project Portfolio Management
 • Master of Business Administration
 • CIMA/NIMA – A
 • Štíhlá výroba
 • Logistika
 • Řízení lidských zdrojů
 • Firemní strategie
 • Týmová práce (Autonomní týmy)
 • E-Business
 • Marketingový plán
 • Mezinárodní obchod
 • Business with EU countries
 • Jednání s klienty
 • Asertivita
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Vzájemný respekt
 • Marketing v sociálních médiích

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.