Ergonomie


O kurzu

Chcete zlepšit pracovní výkon zaměstnanců? Potřebujete předcházet pracovní úrazovosti a nemocnosti zaměstnanců? Cílem školení ergonomie je, aby účastníci získali všeobecné povědomí o oblasti ergonomie. Ergonomické pracoviště by mělo chránit zdraví pracovníků, snižovat psychickou i fyzickou zátěž, odstraňovat stres. Odstraněním negativ z pracovního prostředí se nám zvýší výkonnost zaměstnanců. Kurz ergonomie připraví účastníky se základními ergonomickými požadavky na pracovní místo – např. umístění materiálu, pomůcek, nástrojů na pracovišti. Pochopí, proč je nutné, aby bylo pracovní prostřední přizpůsobeno zaměstnancům a prakticky si nacvičí i možnou simulaci úpravy vlastního pracoviště pro usnadnění práce, případně standardizaci pracoviště pro vícečlenný kolektiv.


Obsah

Ergonomie

 • Definice a historie ergonomie
 • Současný stav ergonomie
 • Systém člověk – technika – prostředí
 • Fyzické, smyslové a mentální parametry člověka

Pracovní prostředí

 • Klimatické podmínky
 • Teplota, vlhkost, proudění vzduchu
 • Čistota a ionizace vzduchu
 • Hluk
 • Hlasitost, výška a barva hluku
 • Časový průběh hluku
 • Rytmičnost hluku
 • Vibrace a otřesy
 • Osvětlení
 • Intenzita, směr, rovnoměrnost osvětlení
 • Stínivost, oslnivost
 • Záření
 • Zátěž
 • Fyzická – zdroje, energetická náročnost, měření zátěže, zásady ekonomie pohybů
 • Psychická – zdroje, křivky výkonu, únava

Pracovní místo

 • Rozměrové řešení
 • Zorné podmínky
 • Ovladače
 • Sdělovače
 • Pracovní sedadlo
 • Nářadí a pomůcky

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 20.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2008 se specializací

 • Komunikace
 • Vedení a řízení zaměstnanců
 • Motivace
 • Zadávání úkolů a hodnocení zaměstnanců
 • Týmová spolupráce
 • Rozvoj zaměstnanců a další soft skills
 • Logistika
 • Produktivita práce
 • Lean management, ergonomie
 • Lidské zdroje
 • Odborná způsobilost v oblasti BOZP, PO – poradenství a vzdělávání v oblasti BOZP a PO

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • VUT Brno, fakulta strojní
 • Manažerské vzdělávání
 • Vzdělávání v oblasti lean managementu
 • Lektorské dovednosti
 • Odborná způsobilost v oblasti PO
 • Odborná způsobilost v oblasti BOZP

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.