FMEA

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

Absolventi kurzu FMEA získají praktické znalosti o využití dlouhodobě a opakovaně osvědčené metody FMEA využívající analýzu rizik při odstraňování problémů v celém řetězci firemních činností, zejména oblasti návrhu, přípravy i výroby. Pochopí princip a naučí se aplikovat jednu z nejrozšířenějších metod, která nejenom v průmyslových podnicích umožňuje nacházet a eliminovat klíčové problémy výrobků nebo procesů.

FMEA

 • Obecně o rizicích a jejich hodnocení
 • Obecně o hledání příčin a použitelných metodách
 • Princip FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
 • Stanovení cíle analýzy
 • Analýza produktů a procesů pomocí modelu
 • Určení konkrétních vad návrhu, produktu nebo procesu
 • Hodnocení vad ve třech kritériích
 • Vytvoření škál pro hodnocení kritérií
 • Způsoby volby nápravných opatření
 • Hodnocení možných důsledků nápravných opatření
 • Formy realizace nápravných opatření
 • Důležitost strategického přístupu
 • Účast a zapojování pracovníků do řešení
 • Meziútvarově úspěšné zpracovávání problémů
 • Základy týmové práce a moderování
 • Hodnocení FMEA – analýzy samotné
Uvedený obsah je v rozsahu 2 dnů pro vedení aplikace v týmu nebo 1 výukový den pro členy týmu
Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb

Lektorská praxe od roku 2012 se specializací

 • Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC)
 • Global 8D report
 • Základy statistiky a její praktická aplikace
 • Kvalita a základní nástroje managementu kvality
 • DOE – plánování experimentů
 • Audity procesu a výrobku (VDA 6.3 a VDA 6.5
 • Vizuální posuzování výrobků (R&R)
 • Základy kvality pro pracovníky ve výrobě

Absolvované kurzy, certifikáty a vzdělání lektora

 • Lektor dalšího vzdělávání
 • Nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit
 • Lean Production
 • First Certificate in English
 • Katedra kontroly a řízení jakosti, FMMI, VŠB-TU Ostrava (Ing.)
 • Katedra kontroly a řízení jakosti, FMMI, VŠB-TU Ostrava (Ph.D.)
Jazyková vybavenost lektora:

Firemní kurzy

Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Pořádáme i víkendové kurzy
Základní cena za den firemního kurzu pro skupinu do 10 osob je 18.000,- Kč bez DPH

Poptat firemní kurz

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu


Související kurz

Nová harmonizovaná fmea 2019