Hydraulika


O kurzu

Kurz hydrauliky je prakticky zaměřené školení znalostí hydraulických systémů, jejích konstrukcí a údržby. Kurz je zaměřen na konstrukci a provoz hydraulických systémů průmyslových i mobilních aplikací. Kurz hydrauliky má 40 vyučovacích hodin a je rozdělen do pěti školících dní. Školení jsou vždy přizpůsobena požadavkům jednotlivých účastníků kurzu. Účastníci získají poznatky o funkci a podmínkách provozu hydraulik. Pro projektanty a konstruktéry je přidáno do přednášek více výpočtů, pro montéry, servisní techniky a údržbáře je kurz více zaměřený na praktické zkušenosti z provozu hydraulických zařízení, údržbou a odstraňováním poruch. Získané vědomosti tak prakticky využijí při řešení provozních problémů, nutných oprav a údržbě hydraulik.

Obsah

ÚVOD DO HYDRAULIKY

 • Historie a vývoj
 • Bezpečnost a požární ochrana
 • Hydraulické značky

HYDRAULICKÉ PRVKY

 • Čerpadla a hydromotory
 • Tlakové ventily a jejich aplikace
 • Rozvaděče – konstrukce a použití
 • Škrtící ventily a děliče průtoku
 • Ostatní hydraulické prvky – hadice, vedení, nádrže

PROVOZ A ÚDRŽBA

 • Hydraulické kapaliny a jejich vlastnosti
 • Filtrace kapaliny a její význam
 • Zdroje nečistot, umístění filtru
 • Diagnostika hydraulik

REGULACE A REGULAČNÍ PRVKY

 • Regulace čerpadel
 • Řízení tlaku a průtoku
 • Význam a dopad regulací

SCHÉMATA A JEJICH ČTENÍ

MODERNÍ APLIKACE A VÝVOJ

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 5 dní
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 22.500,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2010 se specializací

 • Hydraulické systémy
 • Údržba a provoz hydraulických systémů
 • Školení dle vyhlášky 77/1965 – pro obsluhy stavební techniky
 • Provoz a údržba těžké zemědělské, nákladní a další techniky

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Účast na mnoha mezinárodních konferencích a odborných seminářích s problematikou techniky
 • Autor a spoluautor několika desítek odborných článků a původních vědeckých prací, několika patentů a užitných vzorů

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.