IATF 16949


O kurzu

Kurz IATF 16949:2016 navazuje na normu ISO 9001:2008 nebo ISO 9001:2015. Cílem kurzu je doškolit interní auditory QMS a proškolit nejen interní auditory, ale i ostatní zaujaté zaměstnance tak, aby dokázali plánovat, realizovat a vyhodnocovat interní audity systému managementu kvality podle nového standardu IATF 16949:2016. V průběhu kurzu získají frekventanti kurzu klíčové znalosti, které pokrývají všechny nejdůležitější fáze interního auditu – přípravu na audit, jeho realizaci a vytváření následných zpráv a záznamů. Součástí školení IATF 16949:2016 a praktického výcviku budou probrány i nejdůležitější informace o základních nástrojích pro řízení procesů v automobilovém průmyslu, tzv. core tools (FMEA, MSA, SPC, APQP, PPAP a další).


Obsah

 • Stanovení Rámce a Kontextu organizace
 • Zaměření na zainteresované strany
 • Audit řízení rizik a příležitostí pro dosažení cílů organizace
 • „Centralizovaný“ přehled interních a externích rizik a příležitostí
 • Integrace s ostatními normami a systémy řízení
 • Propojení strategie, politiky a cílů k zajištění směru podnikání
 • Zaměření na interní dokumentaci podle skutečných potřeb organizace
 • Interní i externí komunikace
 • Aplikace procesního přístupu v QMS
 • Interní audit v souladu s ISO 19011:2011
 • Praktický postup při interním auditu podle požadavků IATF 16949:2016
 • Report výsledků auditu
 • Zkušenosti z auditování systémů managementu kvality v certifikovaných firmách

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2008 se specializací

 • Požadavky na zajištění jakosti ve strojírenství a automobilovém průmyslu
 • Strojírenské technologie zaměřené na vlastnosti ocelí a speciální procesy – tepelné zpracování, tváření, obrábění apod.
 • Poskytnutí informací pro hlubší porozumění účastníkům kurzů požadavkům standardů a metodickým nástrojům kvality a usnadnění aplikace požadované dokumentace v praxi

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Interní auditor IATF 16949:2016
 • Měření a monitorování dle VDA 5
 • FMEA A+B
 • Metodické nástroje kvality APQP, PPAP, FMEA, SPC v praxi procesu, MSA
 • Tvorba a správa dokumentace včetně archivace dle VDA 1 a zákona 243/2010 Sb.
 • ISO 9001:2016
 • Recertifikace Auditor ISO 9001:2016 (EOQ)
 • Informace o změnách ISO 9001:2015
 • Lektor dalšího vzdělávání – pro dospělé
 • ČSN 19 011:2018
 • ČSN 17025:2018
 • Návod pro interní audit dle CQI – 9
 • Návody pro interní audity speciálních procesů dle CQI 11;12;15;17;23;27
 • Networking – tvorba sít
 • Firemní trenér
 • Kvalita vydělává
 • Moderátor
 • Procesní auditor

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.