KAIZEN


O kurzu

KAIZEN je japonská metoda postupného zlepšování. Na školení KAIZEN se dozvíte, jak se zaměřit na postupné optimalizování procesů a pracovních postupů, zvyšování kvality a snižování zmetkovitosti, úspory materiálu a času vedoucí ke snižování nákladů nebo na bezpečnost práce a snižování úrazovosti na pracovišti. KAIZEN je metoda řízení ve špičkových firmách, která je výborná i pro každodenní život. Na kurzu KAIZEN zjistíte řadu výhod této metody, že nic nestojí, je jednoduchý na praktikování a dokonce ho již možná využíváte, ani o tom nevíte. Filozofie KAIZEN totiž vychází z toho, že je lepší dělat každý den maličkou změnu k lepšímu, než se soustředit na jednorázové velké změny. Často to nic nestojí, zapojit se může každý, implementovat jde v jakékoliv fázi.


Obsah

 • KAIZEN jako stále postupující změna, vytrvalá a opakovaná; „KAI“ změna, „ZEN“dobré, KAIZEN = DOBRÁ ZMĚNA
 • Využívání postupu drobných kroků a systematické zpětné vazby
 • Systém opakovaných přezkoumávání a cyklus PDCA Plan / Do / Check / Act
 • Využití dobrých i špatných zkušeností, zhodnocení potenciálu zaměstnanců
 • Základy práce s týmem, typy povah a volba přístupů
 • Tvorba hodnot – 7 způsobů plýtvání (MUDA)
 • Volba a aplikace různých nástrojů pro konkrétní případy, například:
 • Ishikawa diagram příčin a následků
 • Vývojové diagramy
 • Histogramy
 • Paretová analýza
 • Hodnotová analýza
 • Síťová analýza, kritická cesta
 • Metoda 5S
 • FMEA a management rizik
 • Interní audity a systém prevence a nápravy
 • 5x proč – kořenové příčiny
 • QFD – Quality Function Deployment
 • FTA – analýza stromu poruch
 • Další metody pro Lean Production a JIT – Just In Time

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2001 se specializací

 • Procesní přístup, procesní řízení
 • Mapování a zlepšování podnikatelských procesů
 • Snižování ztrát, odstraňování plýtvání, snižování nákladů
 • TPS – výrobní systém Toyota
 • LEAN – štíhlé myšlení, podnikání, štíhlá výroba
 • 5S – 5 kroků ke štíhlému pracovišti
 • TPM, SMED, 8D, 5W, a další nástroje LEAN
 • KAIZEN, neustálé zlepšování
 • Systém managementu kvality ISO 9001

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Interní auditor ISO 19011 pro pokročilé
 • Představitel managementu ISO 9001
 • Lean Production
 • Interní auditor v leteckém průmyslu, AS/EN 9100
 • Aktuální trendy ve výrobě
 • Pokročilé plánovací technologie
 • Řízení firem podle úzkých míst
 • Měření výkonnosti a odměňování
 • Finanční řízení pro managery
 • Accelerated Improvement Workshop Leader’s Training Class
 • Komunikace a prezentace v projektech
 • Komunikace a prezentace na pracovní poradě
 • Základy účinné komunikace optimální prezentace
 • Change Leadership
 • Koučing a typologie osobnosti
 • Komunikace a konflikt
 • Preventivní údržba
 • Konkurenceschopná výroba
 • Six Sigma
 • Projektový management
 • Dynamické zlepšování procesů
 • Racionalizace technické přípravy výroby
 • Nové trendy v Rapid Prototyping a Rapid tooling metodách
 • Projektové řízení
 • ISO 9001:2015 a další osobní rozvojové workshopy a semináře

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.