Kanban


O kurzu

Kanban znamená v japonštině „karta“ nebo také „vizuální záznam“. Na kurzu Kanban se dozvíte, jak využívat tzv. signální karty, které reprezentují část práce ve zpracování. Tato metoda odvozuje svůj název od použití požadavků k realizaci zaznamenaných na kartách pro řízení toku práce napříč pracovním týmem. Na školení Kanban zjistíte, že zavedení Kanbanu je poměrně jednoduché. Staví na 3 základních pilířích: vizualizaci procesu, omezení množství rozpracované práce a řízení času na průchod procesem. Cílem kurzu Kanban je předat informace o tahovém systému z pohledu výrobní praxe, seznámit se s navrhováním regulačních okruhů, stanovením počtu výrobních a transportních Kanban karet v oběhu a postupem zavádění systému Kanban ve firmě.


Obsah

 • Podstata řízení formou Kanban
 • Regulační okruhy ve výrobní praxi
 • Push nebo Pull systém řízení
 • Proč je “tahání” komponent o tolik účelnější
 • Mapování situace ve firmě, logistický layout
 • Předimplementační prostředí tahového systému Kanban
 • Kanban a výrobní procesy – produkty, u kterých není Kanban cílem
 • Kanban a výrobní pracoviště – základní pravidla, fyzická struktura výroby, řídicí systém
 • Toky produktů a toky informací
 • Problémy při odhalování kapacitních rezerv
 • Postupná likvidace meziskladů i skladů
 • Zdroje úspor – nepotřebné investice a mrtvý kapitál
 • Problémy při odhalování úzkých míst
 • Zdroje zvýšení výkonu, nevyužité kapacity
 • Teorie omezení, slabé články řetězce
 • Všechno v pohybu, minimalizace rozpracovanosti
 • Kanban karty pro signalizaci potřeby
 • Kanban objednávkový – výroba v dávkovém množství
 • Dva způsoby stanovení počtu výrobních Kanban karet v oběhu v samoregulačním okruhu
 • Stanovení průběžné doby výroby výrobní dávky
 • Stanovení počtu interních transportních Kanban karet v oběhu
 • Jednokartový a dvoukartový systém
 • Kanban nejen uvnitř podniku
 • Elektronizace Kanbanu
 • Názornost a jednoduchost, ale co kázeň našich lidí?
 • Jak prosadit pozitivní změnu a řešit problémy
 • Motivace lidí a rozvoj týmu

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2001 se specializací

 • Procesní přístup, procesní řízení
 • Mapování a zlepšování podnikatelských procesů
 • Snižování ztrát, odstraňování plýtvání, snižování nákladů
 • TPS – výrobní systém Toyota
 • LEAN – štíhlé myšlení, podnikání, štíhlá výroba
 • 5S – 5 kroků ke štíhlému pracovišti
 • TPM, SMED, 8D, 5W, a další nástroje LEAN
 • KAIZEN, neustálé zlepšování
 • Systém managementu kvality ISO 9001

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Interní auditor ISO 19011 pro pokročilé
 • Představitel managementu ISO 9001
 • Lean Production
 • Interní auditor v leteckém průmyslu, AS/EN 9100
 • Aktuální trendy ve výrobě
 • Pokročilé plánovací technologie
 • Řízení firem podle úzkých míst
 • Měření výkonnosti a odměňování
 • Finanční řízení pro managery
 • Accelerated Improvement Workshop Leader’s Training Class
 • Komunikace a prezentace v projektech
 • Komunikace a prezentace na pracovní poradě
 • Základy účinné komunikace optimální prezentace
 • Change Leadership
 • Koučing a typologie osobnosti
 • Komunikace a konflikt
 • Preventivní údržba
 • Konkurenceschopná výroba
 • Six Sigma
 • Projektový management
 • Dynamické zlepšování procesů
 • Racionalizace technické přípravy výroby
 • Nové trendy v Rapid Prototyping a Rapid tooling metodách
 • Projektové řízení
 • ISO 9001:2015 a další osobní rozvojové workshopy a semináře

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.