MSA – Analýza systému měření


O kurzu

Analýza systému měření (MSA) je jedním z klíčových nástrojů v automobilovém průmyslu. Na školení si ujasníte, co všechno do tzv. systému měření spadá a jaké všechny možné příčiny mohou způsobit, že se nelze dostatečně spolehnout na prováděná měření. Pochopení toho je nezbytné, aby bylo možno tyto příčiny dostatečně eliminovat. K ověření toho, zda je měření opakovatelné a reprodukovatelné, slouží určité postupy založené na statistickém vyhodnocení. Na kurzu se dozvíte, jak postupovat a hlavně, jak porozumět výsledkům k identifikaci správné příčiny rozptylu v měření. Bude vysvětlen i postup pro neměřitelné znaky kvality, např. vizuální kontrolu.


Obsah

 • Základy statistického myšlení
 • Základní pojmy MSA
 • Hodnocení způsobilosti měřidel
 • Hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
 • Princip ANOVA
 • Analýza systému měření pro atributy a destruktivní zkoušky

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 1 den
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 20.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2012 se specializací

 • Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC)
 • Global 8D report
 • Základy statistiky a její praktická aplikace
 • Kvalita a základní nástroje managementu kvality
 • DOE – plánování experimentů
 • Audity procesu a výrobku (VDA 6.3 a VDA 6.5)
 • Vizuální posuzování výrobků (R&R)
 • Základy kvality pro pracovníky ve výrobě

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Lektor dalšího vzdělávání
 • Nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit
 • Lean Production
 • First Certificate in English
 • Katedra kontroly a řízení jakosti, FMMI, VŠB-TU Ostrava (Ing.)
 • Katedra kontroly a řízení jakosti, FMMI, VŠB-TU Ostrava (Ph.D.)

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.