Normování práce – přímé měření


O kurzu

Rádi byste zkvalitnili a zefektivnili výrobní procesy? Potřebujete si rozšířit znalosti v oblasti normování a analýzy práce? Analýza a měření práce patří mezi základní znalost průmyslových inženýrů a Lean specialistů a v dnešní době i mistrů ve výrobě. Jsou poměrně jednoduchým a zároveň velmi účinným nástrojem v boji proti plýtvání a neefektivnosti v procesech a zároveň prvním krokem na cestě ke standardizaci práce. Pod názvem analýza a měření práce si můžeme představit aktivity vedoucí k definování optimálního pracovního postupu a určení spotřeby času pro jednotlivé činnosti.

Cílem kurzu normování práce je získat znalosti v oblasti normování práce ve výrobních procesech. Jeho největší přínos je právě v analýze pracovních postupů s cílem navrhnout co možná nejefektivnější způsob vykonávání dané činnosti. Účastníci se seznámí se základními principy a postupy normování. Získají ucelený pohled na procesy. Pochopí, proč je nutné eliminovat veškerá plýtvání vzhledem k vazbě na výrobní náklady. Budou moci efektivně využívat nabyté znalosti v praxi. Po absolvování školení normování práce budou účastníci znát základní principy normování, budou umět rozpoznat a identifikovat zdroje plýtvání ve výrobě a naučí se implementovat normování práce do výrobní praxe.

Obsah

 • Význam normování pro řízení vnitrofiremních procesů
 • Základní principy normování
 • Vztah normy a výkonnost
 • Proč normujeme práci?
 • Jak může pomoci mistr při normování
 • Racionalizace výrobních procesů
 • Ztrátové časy – jak je identifikovat a eliminovat
 • Analýzy pro vytváření norem
 • Podpora normovače mistrem
 • Jak správně komunikovat s operátory ohledně normování
 • Zdroje plýtvání
 • Jak zamezit plýtvání
 • Praktické ukázky a jejich rozbor
 • Ergonomie v souvislosti s monitoringem pracoviště

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 1 den
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2008 se specializací

 • Komunikace
 • Vedení a řízení zaměstnanců
 • Motivace
 • Zadávání úkolů a hodnocení zaměstnanců
 • Týmová spolupráce
 • Rozvoj zaměstnanců a další soft skills
 • Logistika
 • Produktivita práce
 • Lean management, ergonomie
 • Lidské zdroje
 • Odborná způsobilost v oblasti BOZP, PO – poradenství a vzdělávání v oblasti BOZP a PO

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • VUT Brno, fakulta strojní
 • Manažerské vzdělávání
 • Vzdělávání v oblasti lean managementu
 • Lektorské dovednosti
 • Odborná způsobilost v oblasti PO
 • Odborná způsobilost v oblasti BOZP

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.