Pneumatika


O kurzu

Kurz pneumatiky je zaměřen na konstrukci a provoz pneumatických systémů průmyslových aplikací. Cílem školení v oblasti pneumatiky je poznat možnosti rozsáhlejších systémů pneumatického řízení, naučit se číst složitější schémata zapojení, vytvářet a uvádět do provozu pneumatické řídící systémy. Účastníci školení pneumatiky získají poznatky o funkci a podmínkách pneumatických prvků. Tyto získané vědomosti využijí při řešení provozních problémů, nutných oprav a údržbě. Praktická zapojení jsou simulována v praktickém provozu.

Obsah

VLASTNOSTI STLAČENÉHO VZDUCHU

 • Hustota
 • Viskozita a jejich závislost na tlaku a teplotě

VÝROBA STLAČENÉHO VZDUCHU

 • Typy kompresorů
 • Mazání

PŘENOS ENERGIE PNEUMATICKÝM SYSTÉMEM

ÚPRAVA A ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU

 • Chlazení vzduchu
 • Sušení vzduchu
 • Filtrace
 • Vzdušníky
 • Spojovací prvky

PRVKY V PNEUMATICKÉM OBVODU

 • Prvky pro řízení tlaku
 • Prvky pro řízení průtoku
 • Rozváděče
 • Pomalonáběžné ventily
 • Multiplikátory

PNEUMATICKÉ POHONY

 • Přímočaré
 • Rotační
 • Speciální

HOSPODÁRNOST PNEUMATICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 • Výpočet pneumotorů
 • Programy pro výpočet

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 22.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2015 se specializací

 • Hydraulické a pneumatické systémy
 • Školení dle vyhlášky 77/1965 – pro obsluhy stavební techniky
 • Provoz a údržba hydraulických a pneumatických systémů

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Hydraulické a pneumatické systémy
 • TU Braunschweig
 • Technická fakulta ČZU v Praze

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.