Pneumatika

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

Kurz pneumatiky je zaměřen na konstrukci a provoz pneumatických systémů průmyslových aplikací. Cílem školení v oblasti pneumatiky je poznat možnosti rozsáhlejších systémů pneumatického řízení, naučit se číst složitější schémata zapojení, vytvářet a uvádět do provozu pneumatické řídící systémy. Účastníci školení pneumatiky získají poznatky o funkci a podmínkách pneumatických prvků. Tyto získané vědomosti využijí při řešení provozních problémů, nutných oprav a údržbě. Praktická zapojení jsou simulována v praktickém provozu.

Vlastnosti stlačeného vzduchu

 • Hustota
 • Viskozita a jejich závislost na tlaku a teplotě

Výroba stlačeného vzduchu

 • Typy kompresorů
 • Mazání

Přenos energie pneumatickým systémem

Úprava a rozvod stlačeného vzduchu

 • Chlazení vzduchu
 • Sušení vzduchu
 • Filtrace
 • Vzdušníky
 • Spojovací prvky

Prvky v pneumatickém obvodu

 • Prvky pro řízení tlaku
 • Prvky pro řízení průtoku
 • Rozváděče
 • Pomalonáběžné ventily
 • Multiplikátory

Pneumatické pohony

 • Přímočaré
 • Rotační
 • Speciální

Hospodárnost pneumatických zařízení

 • Výpočet pneumotorů
 • Programy pro výpočet
Uvedený obsah je v rozsahu 2 dnů
Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb

Lektorská praxe od roku 2015 se specializací

 • Hydraulické a pneumatické systémy
 • Školení dle vyhlášky 77/1965 – pro obsluhy stavební techniky
 • Provoz a údržba hydraulických a pneumatických systémů

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Hydraulické a pneumatické systémy
 • TU Braunschweig
 • Technická fakulta ČZU v Praze

Firemní kurzy

Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Pořádáme i víkendové kurzy
Základní cena za den firemního kurzu pro skupinu do 10 osob je 16.000,- Kč bez DPH

Poptat firemní kurz

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu