Povrchové úpravy a lakování


O kurzu

Na školení Povrchové úpravy a lakování si prohloubíte znalosti při provádění lakýrnických a natěračských prací různými druhy nejen nátěrových hmot. Organizace a zřízení pracoviště, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany, volby vhodných pracovních postupů a hodnocení podmínek pro lakýrnické a natěračské práce. Kurz Povrchová úprava a lakování Vás naučí připravit si materiál tak, aby v průběhu procesu úpravy nedocházelo k nečekaným problémům (skvrny způsobené mastnotou, vrypy, opalky od svařování, nedobroušené plochy atd.), přípravu nátěrových hmot k použití, nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním na různé povrchy, kontrola provedených nátěrů vizuálně a měřicími přístroji a v neposlední řadě, obsluha, seřízení a údržba zařízení pro povrchové úpravy.

Obsah

 • Úvod, bezpečnost
 • Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při lakýrnických a natěračských pracích
 • ČSN EN ISO 12944-část 1-9 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy
 • ČSN EN ISO 8501-část 1-4 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu
 • ČSNEN ISO 4628 –část 1-8 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu
 • Orientace v technické dokumentaci provádění lakýrnických a natěračských prací
 • Dokumentace pro lakování (výkresy nátěrové systémy, nátěrová specifikace
 • Orientace v technologických postupech provádění nátěrů
 • Princip nástřiku – Metody (Mokré- Středotlaké, Vysokotlaké, práškové- elektrostatika, žárový nástřik)
 • Návrh pracovních postupů provádění nátěrů
 • Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro lakýrnické a natěračské práce
 • Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro lakýrnické a natěračské práce
 • Barvy, technické a bezpečnostní listy
 • Příprava a údržba nářadí a pracovních pomůcek
 • Obsluha, seřízení a údržba zařízení na nanášení nátěrových hmot stříkáním
 • Nanášení nátěrů štětcem, válečkem a stříkacím zařízením
 • Příprava podkladu před nanášením nátěrových hmot
 • Mechanická, Tryskání, pískování atd.
 • Chemická Odmaštění organickými rozpouštědly
 • Elektrolytické odmašťování
 • Moření, Fosfátování Chromátování, Titanování
 • Posuzování kvality materiálů pro lakýrnické a natěračské práce (Kontrola, měření, podmínky)
 • Řešení problému vad, jejich odstranění
 • Praktické cvičení v provoze
 • Ověření znalostí
 • Závěr

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 až 6 dní
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 1991 se specializací

 • Technická dokumentace (čtení výkresů technologické postupy, kreslení atd.)
 • Nanášení nátěrů stříkacím zařízením
 • Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro úpravu kamenů
 • Údržba strojů pro automobilový průmysl
 • Kovové materiály, tváření kovů, tepelné zpracování
 • Rozšíření kvalifikace vybraných zaměstnanců o znalosti a dovednosti v oblasti práce s obráběcími stroji (frézky, brusky, vrtačky, hoblovky, soustruhy, schepinky)
 • Rekvalifikační kurz Dělník ve strojírenské výrobě
 • Rekvalifikace obor zámečník
 • Odborné vzdělávání zámečníků
 • Rekvalifikační kurz potrubář
 • Strojní operátor
 • Technické minimum pro montážníky
 • Specializované činnosti ve výrobě se zaměřením na měření délek a posuzování kvality
 • Strojírenská metrologie
 • Oblast manipulace s břemeny pomocí jeřábu (školeni jeřábníků, vazačů, osob pověřené za provoz, autozvedáky atd.)

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Osvědčení revizní technik ZZ-Z-a,b
 • Lektorské dovednosti
 • CERTIFICAT VISUAL TESTING in according to EN970/ISO/17637
 • RW TÜV Praha – inovační seminář pro interní auditory
 • CZECH SOCIETY FOR QUALITY Praha – Vnitřní auditor zkušební laboratoře dle norem ISO
 • 9000, ČSN ISO 9004-2, ISO 9001 a ČSN EN 45001
 • Rozhodovaní a využívaní tvořivého myšlení
 • Vedení pracovních skupin
 • RW-TÜV Praha -Interní auditor jakosti dle norem ISO 9000 / EN 29000
 • Řízení jakosti pro řídící pracovníky
 • Výtahový technik zvedacích zařízení – výtahy
 • Provozní technik zvedacích zařízení (ZZ) – jeřáby
 • Institut Hutnictví železa – Teorie a praxe řízení pro vedoucí oddělení

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.