První pomoc


O kurzu

Výuka probíhá formou praktických nácviků s konzultací a výkladem jednotlivých stavů. Preferován je dovednostní a manipulační výcvik. Při výuce používáme CPR figuríny, obvazový materiál a vybraný zdravotnický materiál, např. popáleninové sady, chemické oplachy, anafylaktický balíček, lékárničky apod. Pomůcek je vždy zajištěn dostatek, tak aby měl každý účastník možnost nácviku.


Obsah

Základní podpora životních funkcí / BASIC LIFE SUPPORT (BLS)

 • Bezpečnost v první pomoci, pomůcky a prostředky osobní ochrany
 • Aktivace tísňové linky 155, komunikace s operátorem ZZS
 • Resuscitace dospělého, praktický nácvik CPR

Urgentní stavy, vybraná akutní onemocnění / URGENT CONDITIONS, ACUTE ILLNESS

 • Obstrukce dýchacích cest – dušení dospělého, praktický nácvik
 • Řešení vážného krvácení, pravidla pro ošetření ran, praktický nácvik
 • Úraz elektrickým proudem, praktický nácvik
 • Popáleniny, praktický nácvik
 • Epileptický záchvat, praktický nácvik
 • Diabetická komplikace
 • Anafylaktická reakce

Vybavení lékárničky, novinky a pomůcky pro první pomoc / EQUIPMENT FIRST AID KIT

 • Materiál a pomůcky jsou ve výuce zapracovány v jednotlivých probíraných tématech

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 1 den
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 20.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Vedení zdravotnických týmů
 • První pomoc pro zaměstnance
 • Organizace zdravotnictví
 • Organizace zdravotního pojištění
 • Hromadná neštěstí

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Lékařská specializace anestezie a resuscitace I a II. stupně
 • Lékařská specializace urgentní medicína
 • Kurz ALS- evropské rady pro resuscitaci
 • Lékařská fakulta, UP Olomouc

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.