SMED


O kurzu

Kurz SMED se zaměří na potřebu rychlé výměny (seřízení/přeseřízení/přestavby apod.) vyplývající z firemních a/nebo zákaznických požadavků např. v podobě menších výrobních dávek, zkrácení průběžných dob výroby, snížení ceny nebo obecně snížení ztrát prostřednictvím metody SMED. Společně se budeme zabývat redukcí jednotlivých časů, včetně zamyšlení, jak pracovat chytřeji a ne jen rychleji. Příkladem mohou být závody formule 1, kdy formule zajede do depa s tím, že vaše formule v podobě stroje či zařízení stojí na místě a ten kdo přijíždí, je váš tým mechaniků. Stejně tak, jako ve formuli 1, se ani vaše zlepšování neobejde bez stopek a precizního rozboru situace.


Obsah

 • Seřízení dříve a nyní
 • Potřeby rychlého seřízení
 • Z čeho se seřízení skládá?
 • Měření a zaznamenání současného stavu procesu seřízení (/přeseřízení/výměny/přestavby), analýza současného stavu
 • SMED – 3 kroky redukce času
 • Odstraňování ztrát a plýtvání a další redukce časů
 • Analýza podle priorit
 • Návrhy na odstranění úzkých míst, ztrát a plýtvání
 • Realizace návrhů a ověření v praxi

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 20.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2001 se specializací

 • Procesní přístup, procesní řízení
 • Mapování a zlepšování podnikatelských procesů
 • Snižování ztrát, odstraňování plýtvání, snižování nákladů
 • TPS – výrobní systém Toyota
 • LEAN – štíhlé myšlení, podnikání, štíhlá výroba
 • 5S – 5 kroků ke štíhlému pracovišti
 • TPM, SMED, 8D, 5W, a další nástroje LEAN
 • KAIZEN, neustálé zlepšování
 • Systém managementu kvality ISO 9001

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Interní auditor ISO 19011 pro pokročilé
 • Představitel managementu ISO 9001
 • Lean Production
 • Interní auditor v leteckém průmyslu, AS/EN 9100
 • Aktuální trendy ve výrobě
 • Pokročilé plánovací technologie
 • Řízení firem podle úzkých míst
 • Měření výkonnosti a odměňování
 • Finanční řízení pro managery
 • Accelerated Improvement Workshop Leader’s Training Class
 • Komunikace a prezentace v projektech
 • Komunikace a prezentace na pracovní poradě
 • Základy účinné komunikace optimální prezentace
 • Change Leadership
 • Koučing a typologie osobnosti
 • Komunikace a konflikt
 • Preventivní údržba
 • Konkurenceschopná výroba
 • Six Sigma
 • Projektový management
 • Dynamické zlepšování procesů
 • Racionalizace technické přípravy výroby
 • Nové trendy v Rapid Prototyping a Rapid tooling metodách
 • Projektové řízení
 • ISO 9001:2015 a další osobní rozvojové workshopy a semináře

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.