TPM – Total Productive Maintenance


O kurzu

Cílem je představení metody TPM jako souhrnu nejlepších aktivit pro zlepšení a maximální spolehlivost, efektivitu, kvalitu a bezpečnost strojů a zařízení a dále naučit pracovníky tento nástroj využívat pro minimalizaci poruch, prostojů, neshod, nehod či úrazů za pomoci nejen průběžnému monitoringu, ale také plánování a provádění údržby, aby nedocházelo k předčasnému opotřebení strojního vybavení a zajistila se tak efektivita výroby bez zbytečných prostojů. Péče o stroje a zařízení není úkolem pouze údržby, ale všech zaměstnanců, především těch, kteří na nich pracují nebo je používají, a kteří jsou schopni objevovat jejich abnormality a reagovat na ně jako první a jsou schopni jim dát maximální péči. Na školení TPM se pracovníci naučí postup implementace vedoucí k tzv. „samostatné údržbě“ a péči o stroje a zařízení právě prostřednictvím pracovníka, který na něm pracuje. Teorie je kombinovaná s praxí na vybraném vzorovém pracovišti.


Obsah

 • Vliv strojů a zařízení na dodávky zákazníkům a typické situace ve firmě
 • Současný stav, akce pro zlepšení a PROČ TPM?
 • Význam a cíl TPM
 • Provázanost TPM a 5S
 • Měření a dokumentace celkové efektivity zařízení
 • Jednotlivé ztráty ve využití strojů a zařízení
 • Přístup k údržbě a jejich druhy
 • Havarijní/defektivní údržba
 • Preventivní údržba
 • Prediktivní údržba
 • Autonomní údržba
 • Plánování údržby, četnosti a zodpovědnosti
 • Provedení plánovaných úkonů a záznam o provedení
 • 7 kroků k autonomní údržbě
 • Postup pro zavedení TPM ve firmě

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 20.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2001 se specializací

 • LEAN – štíhlé myšlení, podnikání, štíhlá výroba
 • 5S – 5 kroků ke štíhlému pracovišti
 • TPM, SMED, 8D, 5W, a další nástroje LEAN
 • Procesní přístup, procesní řízení
 • Mapování a zlepšování podnikatelských procesů
 • Snižování ztrát, odstraňování plýtvání, snižování nákladů
 • TPS – výrobní systém Toyota
 • LEAN – štíhlé myšlení, podnikání, štíhlá výroba
 • 5S – 5 kroků ke štíhlému pracovišti
 • TPM, SMED, 8D, 5W, a další nástroje LEAN
 • KAIZEN, neustálé zlepšování
 • Systém managementu kvality ISO 9001

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Interní auditor ISO 19011 pro pokročilé
 • Představitel managementu ISO 9001
 • Lean Production
 • Interní auditor v leteckém průmyslu, AS/EN 9100
 • Aktuální trendy ve výrobě
 • Pokročilé plánovací technologie
 • Řízení firem podle úzkých míst
 • Měření výkonnosti a odměňování
 • Finanční řízení pro managery
 • Accelerated Improvement Workshop Leader’s Training Class
 • Komunikace a prezentace v projektech
 • Komunikace a prezentace na pracovní poradě
 • Základy účinné komunikace optimální prezentace
 • Change Leadership
 • Koučing a typologie osobnosti
 • Komunikace a konflikt
 • Preventivní údržba
 • Konkurenceschopná výroba
 • Six Sigma
 • Projektový management
 • Dynamické zlepšování procesů
 • Racionalizace technické přípravy výroby
 • Nové trendy v Rapid Prototyping a Rapid tooling metodách
 • Projektové řízení
 • ISO 9001:2015 a další osobní rozvojové workshopy a semináře

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.