AutoCAD pro začátečníky

Obsah & RozsahTermíny & CenaCertifikace

Úvod

 • Spuštění AutoCADu
 • Popis pracovního prostředí
 • Nabídky
 • Nástroje
 • Kreslicí plocha
 • Nitkový kříž
 • Příkazový řádek
 • Textová obrazovka
 • Stavový řádek

Základy ovládání AutoCADu

 • Přizpůsobení pracovního prostředí AutoCADu
 • Způsoby zadávání příkazů
 • Opakování a rušení příkazů
 • Použití příkazu ZOOM

Příprava na kreslení

 • Pojem „entita“
 • Práce se souřadnicovými systémy
 • Nastavení formátu jednotek délky a úhlu
 • Nastavení a používání kreslicích pomůcek KROK, RASTR, ORTO, POLÁR, UCHOP

Kreslení základních entit

 • Kreslení v MODELOVÉM PROSTORU
 • Základní použití a možnosti příkazů ÚSEČKA, OBDÉLNÍK, POLYGON, KRUŽNICE, BOD, PRSTEN, OBLOUK, ELIPSA

Editace

 • Základní druhy vybírání objektů, přímý výběr, okno, křížení, odstranění objektů z výběru
 • Yákladní použití a možnosti příkazů POSUN, KOPIE, OTOČ, PROTÁHNI, ZRCADLI, OŘEŽ, PRODLUŽ, ZKOS, ZAOBLI, EKVIDISTANTA, PŘERUŠ, ROZLOŽ, POLE, MĚŘÍTKO

Hladiny

 • Význam použití hladin
 • Správce vlastností hladin
 • Práce s hladinami
 • Definování aktuální hladiny
 • Vytváření nových hladin
 • Nastavování základních parametrů hladin, barva, typ čáry a tloušťka čáry v hladinách
 • Správce typu čáry, globální a aktuální měřítko typu čáry, nastavování a změna vlastností typu čáry.

Psaní a editace textů

 • Řádkový a odstavcový text
 • Zarovnávání textu
 • Psaní speciálních znaků
 • Nastavování formátu písma
 • Editace textu

Šrafování

 • Nastavení a použití hraničního šrafování
 • Tvorba šraf pomocí výběru bodů nebo objektů
 • Nastavování vzhledu, vlastností a stylu šraf, editace šraf, odvození vlastností šraf

Kótování

 • Základní druhy kótování pomocí panelu nástrojů KÓTY, kóta PŘÍMÁ, ŠIKMÁ, POLOMĚRU, PRŮMĚRU, ÚHLU, ŘETĚZOVÁ, OD ZÁKLADNY, RYCHLÁ, STŘEDOVÁ ZNAČKA
 • Editace kót pomocí uzlů
 • Nastavení kótovacího stylu.

Bloky, AutoCAD DesignCenter

 • Vytváření a vkládání bloků
 • Kopírování bloků mezi různými výkresy
 • Použití AutoCAD DesignCenter

Tisk

 • Nastavení tisku z MODELOVÉHO PROSTORU, formát a měřítko tisku
Uvedený obsah je v rozsahu 3 dnů
Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb

Firemní kurzy

Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Pořádáme i víkendové kurzy
Základní cena za den firemního kurzu pro skupinu do 10 osob je 19.900,- Kč bez DPH

Poptat firemní kurz

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu