AutoCAD pro začátečníky
Obsah

ÚVOD

 • Spuštění AutoCADu
 • Popis pracovního prostředí
 • Nabídky
 • Nástroje
 • Kreslicí plocha
 • Nitkový kříž
 • Příkazový řádek
 • Textová obrazovka
 • Stavový řádek

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ AUTOCADU

 • Přizpůsobení pracovního prostředí AutoCADu
 • Způsoby zadávání příkazů
 • Opakování a rušení příkazů
 • Použití příkazu ZOOM

PŘÍPRAVA NA KRESLENÍ

 • Pojem „entita“
 • Práce se souřadnicovými systémy
 • Nastavení formátu jednotek délky a úhlu
 • Nastavení a používání kreslicích pomůcek KROK, RASTR, ORTO, POLÁR, UCHOP

KRESLENÍ ZÁKLADNÍCH ENTIT

 • Kreslení v MODELOVÉM PROSTORU
 • Základní použití a možnosti příkazů ÚSEČKA, OBDÉLNÍK, POLYGON, KRUŽNICE, BOD, PRSTEN, OBLOUK, ELIPSA

EDITACE

 • Základní druhy vybírání objektů, přímý výběr, okno, křížení, odstranění objektů z výběru
 • Základní použití a možnosti příkazů POSUN, KOPIE, OTOČ, PROTÁHNI, ZRCADLI, OŘEŽ, PRODLUŽ, ZKOS, ZAOBLI, EKVIDISTANTA, PŘERUŠ, ROZLOŽ, POLE, MĚŘÍTKO

HLADINY

 • Význam použití hladin
 • Správce vlastností hladin
 • Práce s hladinami
 • Definování aktuální hladiny
 • Vytváření nových hladin
 • Nastavování základních parametrů hladin, barva, typ čáry a tloušťka čáry v hladinách
 • Správce typu čáry, globální a aktuální měřítko typu čáry, nastavování a změna vlastností typu čáry

PSANÍ A EDITACE TEXTŮ

 • Řádkový a odstavcový text
 • Zarovnávání textu
 • Psaní speciálních znaků
 • Nastavování formátu písma
 • Editace textu

ŠRAFOVÁNÍ

 • Nastavení a použití hraničního šrafování
 • Tvorba šraf pomocí výběru bodů nebo objektů
 • Nastavování vzhledu, vlastností a stylu šraf, editace šraf, odvození vlastností šraf

KÓTOVÁNÍ

 • Základní druhy kótování pomocí panelu nástrojů KÓTY, kóta PŘÍMÁ, ŠIKMÁ, POLOMĚRU, PRŮMĚRU, ÚHLU, ŘETĚZOVÁ, OD ZÁKLADNY, RYCHLÁ, STŘEDOVÁ ZNAČKA
 • Editace kót pomocí uzlů
 • Nastavení kótovacího stylu

BLOKY, AUTOCAD DESIGNCENTER

 • Vytváření a vkládání bloků
 • Kopírování bloků mezi různými výkresy
 • Použití AutoCAD DesignCenter

TISK

 • Nastavení tisku z MODELOVÉHO PROSTORU, formát a měřítko tisku

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 3 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.