Agile Scrum Foundation

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

Scrum je jedním z nejpopulárnějších agilních přístupů. Cílem kurzu Agile Scrum Foundation je naučit Vás základy agilního přístupu k řízení projektů se zaměřením na nerozšířenější z přístupů – metodiku Scrum. Metodika Agile Scrum představuje soubor principů, které pomáhají týmům dodat funkční produkt v krátkém čase, umožnit neustále zlepšování v průběhu zadání, zajistit rychlou adaptaci na okolní vlivy a změny zadání, které se vyvíjí v čase a potřebě a nemusí být vždy přesně definovány. Na školení Agile Scrum Foundation se obeznámíte s agilním způsobem myšlení, praktikami Scrum, plánováním a odhadováním podle metodiky Scrum, s pokročilejšími koncepty Scrum a monitorováním projektů s využitím agilní metody Agile Scrum. Na závěr kurzu je možná Agile SCRUM certifikace.
Uvažujete, jak se stát SCRUM Master? Můžete pokračovat navazujícím, kurz Agile SCRUM Master Certified , který můžete zakončit zkouškou a získat tak SCRUM Master certifikát.

Úvod do kurzu

 • Organizační záležitosti
 • Místo Scrum metodiky v agilních metodách řízení projektů
 • Certifikační schéma Scrum

Agilní způsob myšlení

 • Koncepty Agile a Scrum
 • Jak funguje přizpůsobování agilnímu prostředí
 • Jak agilní přístup zvýší prediktabilitu a flexibilitu
 • Agile Manifesto

Úvod do agilního rámce a Scrum artefakty

 • Product Backlog
 • Sprint Backlog
 • Inkrement
 • Definice “Done”
 • Monitorování postupu
 • Monitorování postupu v sprintu

Praktiky Scrum

 • Role a rozdělení úkolů v Scrum
 • Scrum eventy
 • Důležitost backlogu
 • Definice “Done”

Plánování v agilním prostředí

 • Plánování v Scrum
 • Tvorba odhadů

Monitorování Scrum projektů

 • Jak fungují Burn-Down charts
 • Jak monitorovat postup v sprintu
 • Jak vypočítat rychlost (velocitu) týmu
 • Kanban boards
 • Koncept a význam Information Radiators

Pokročilé koncepty

 • Scrum a řízení velkých projektů
 • Řízení distribuovaných týmů
 • Různé druhy kontraktů
 • Vytvoření pracovního prostoru pro Scrum

Certifikační test

Vyhodnocení a ukončení kurzu

Uvedený obsah je v rozsahu 2 dnů
Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
Součástí 2. dne bývá certifikační test
Jazyková vybavenost lektora:

Lektorská praxe se specializací

 • Akreditovaný trenér kurzů projektového řízení PRINCE2® a PRINCE2® Agile
 • EXIN Agile Scrum Foundation a EXIN Agile Scrum Master
 • Externí tutor interkulturní komunikace pro studenty MBA, PhD. a DBA na LIGS University Praha

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • EXIN Agile Scrum Foundation a EXIN Agile Scrum Master
 • PRINCE2® 2017
 • P3O Foundation
 • P3O Practitioner
 • PRINCE2® Registered Practitioner
 • PRINCE2® Agile Practitioner
 • PRINCE2® Approved Trainer
 • PRINCE2® Agile Approved Trainer
Jazyková vybavenost lektora:

Agile Scrum Foundation – Termíny & Cena

Akreditované výukové materiály jsou v ceně kurzu
Cena certifikační zkoušky od certifikační autority EXIN ke kurzu je 4.000,- Kč bez DPH za osobu
Certifikační zkouška probíhá na konci posledního dne výuky
Uvedené ceny jsou bez DPH
Jazyková vybavenost lektora:

Adresa konání veřejných kurzů

Praha

Líbalova 1
149 00, Praha 11-Chodov
(Budova Opatov Park)

Brno

Sochorova 38
616 00, Brno
(Budova COMGUARD)

Ostrava

Hornopolní 3322/34
702 00, Moravská Ostrava a Přívoz
(Budova AUTOCONT)

Certifikace pro účastníky

Účastníci kurzu obdrží po úspěšném absolvování certifikační zkoušky certifikát od certifikační autority EXIN
Vydávat certifikáty úspěšným absolventům může pouze společnost EXIN
Vzor jediného platného certifikátu uvádíme nížeK tomuto kurzu doporučujeme

Agile Scrum Master Certified