AGILE SCRUM® FOUNDATION


O kurzu

Scrum je jedním z nejpopulárnějších agilních přístupů. Cílem kurzu Agile Scrum Foundation je naučit Vás základy agilního přístupu k řízení projektů se zaměřením na nerozšířenější z přístupů – metodiku Scrum. Metodika Agile Scrum představuje soubor principů, které pomáhají týmům dodat funkční produkt v krátkém čase, umožnit neustále zlepšování v průběhu zadání, zajistit rychlou adaptaci na okolní vlivy a změny zadání, které se vyvíjí v čase a potřebě a nemusí být vždy přesně definovány.

Cíl kurzu

Na školení Agile Scrum Foundation se obeznámíte s agilním způsobem myšlení, praktikami Scrum, plánováním a odhadováním podle metodiky Scrum, s pokročilejšími koncepty Scrum a monitorováním projektů s využitím agilní metody Agile Scrum. Na závěr kurzu je možná Agile SCRUM certifikace. Uvažujete, jak se stát SCRUM Master? Můžete pokračovat navazujícím, kurz Agile SCRUM Master Certified , který můžete zakončit zkouškou a získat tak SCRUM Master certifikát.

Obsah

ÚVOD DO KURZU

 • Organizační záležitosti
 • Místo Scrum metodiky v agilních metodách řízení projektů
 • Certifikační schéma Scrum

AGILNÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ

 • Koncepty Agile a Scrum
 • Jak funguje přizpůsobování agilnímu prostředí
 • Jak agilní přístup zvýší prediktabilitu a flexibilitu
 • Agile Manifesto

ÚVOD DO AGILNÍHO RÁMCE A SCRUM ARTEFAKTY

 • Product Backlog
 • Sprint Backlog
 • Inkrement
 • Definice “Done”
 • Monitorování postupu
 • Monitorování postupu v sprintu

PRAKTIKY SCRUM

 • Role a rozdělení úkolů v Scrum
 • Scrum eventy
 • Důležitost backlogu
 • Definice “Done”

PLÁNOVÁNÍ V AGILNÍM PROSTŘEDÍ

 • Plánování v Scrum
 • Tvorba odhadů

MONITOROVÁNÍ SCRUM PROJEKTŮ

 • Jak fungují Burn-Down charts
 • Jak monitorovat postup v sprintu
 • Jak vypočítat rychlost (velocitu) týmu
 • Kanban boards
 • Koncept a význam Information Radiators

POKROČILÉ KONCEPTY

 • Scrum a řízení velkých projektů
 • Řízení distribuovaných týmů
 • Různé druhy kontraktů
 • Vytvoření pracovního prostoru pro Scrum

CERTIFIKAČNÍ TEST

VYHODNOCENÍ A UKONČENÍ KURZU

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut
 • Součástí 2. dne bývá certifikační test

Kontaktní osoba

 • Mgr. Jana Stiefel
 • 722 667 133
 • stiefel@focus-people.cz

Výukové materiály

 • Akreditované výukové materiály jsou v ceně kurzu

Učebny

Praha

Líbalova 1
149 00, Praha 11-Chodov
(Budova Opatov Park)

Brno

Sochorova 38
616 00, Brno
(Budova COMGUARD)

Ostrava

Hornopolní 3322/34
702 00, Moravská Ostrava a Přívoz
(Budova AUTOCONT)

KURZY

Garant kurzu

Lektorská praxe se specializací

 • Akreditovaný trenér kurzů projektového řízení PRINCE2® a PRINCE2® Agile
 • Externí tutor interkulturní komunikace pro studenty MBA, PhD. a DBA na LIGS University Praha

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • EXIN Agile Scrum Foundation a EXIN Agile Scrum Master
 • PRINCE2® 2017
 • P3O Foundation
 • P3O Practitioner
 • PRINCE2® Registered Practitioner
 • PRINCE2® Agile Practitioner
 • PRINCE2® Approved Trainer
 • PRINCE2® Agile Approved Trainer

Certifikát o absolvování kurzu

Cena certifikační zkoušky od certifikační autority EXIN ke kurzu je 4.500,- Kč bez DPH za osobu. Účastníci kurzu obdrží po úspěšném absolvování certifikační zkoušky certifikát od certifikační autority EXIN. Vydávat certifikáty úspěšným absolventům může pouze společnost EXIN.