Agile Scrum Master

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

Dvoudenní kurz Agile Scrum Master je zaměřen na aplikování Scrumu a dalších agilních přístupů a technik v rolích Scrum Mastera a Product Ownera. Školení Agile Scrum Master je pokročilá úroveň, a proto je žádoucí, aby účastnící měli již základní vědomosti o nebo zkušenosti s agilními způsoby práce. Pokud tyto znalosti nebo zkušenosti ještě nemáte, doporučujeme nejdřív absolvovat náš kurz Agile Scrum Foundation.

Obsah kurzu Agile Scrum Master certified se řídí dle metodiky EXIN Agile Scrum.

Agile Scrum Master certifikace probíhá obvykle na konci kurzu, pro certifikační zkoušku Agile Scrum Master certified je nutné absolvování tohoto kurzu a prostudování odborné literatury uvedené níže, hlavně Scrum Guide.

Certifikační zkouška se skládá ze 40 otázek typu vícenásobná volba (multiple choice), čas na vypracování testu je 1,5 hodiny a minimální hranice pro úspěšnost je 65% správných odpovědí (26 a více). Test zatím nabízíme v jazyce anglickém, tomu odpovídá i jazyk školení.

Opakování znalostí z kurzu Agile Scrum Foundation

 • Koncept agility
 • Řízení rozsahu
 • Koncept Timebox
 • Agilní praktiky
 • Rámec Scrum /Scrum praktiky

Agilní způsob myšlení

 • Agilní koncepty
 • Vysvětlete agilní způsob myšlení
 • Vysvětlete, jak Agilita přináší prediktabilitu a flexibilitu
 • Neustálé zdokonalování procesu
 • Vysvětlete, jak používat neustálé zdokonalování
 • Další rámce a další agilní rámce
 • Kandidát je schopen rozeznat další rámce a metodiky: Waterfall, Crystal, Lean, XP, DSDM, DevOps.
 • Aplikování agilních principů v oblasti IT Service Management
 • Vysvětlete, jak aplikovat agilní principy v oblasti IT Service Management

Role Scrum Mastera

 • Odpovědnosti a odhodlání
 • Vysvětlete, které úkoly a odpovědnosti přináleží roli Scrum Mastera
 • Vysvětlete, která řešení jsou vhodná pro vyřešení problémů
 • Vysvětlete, které nástroje používat pro facilitaci týmu
 • Koučování týmu a mediace
 • Vysvětlete, kdy a jak mediovat konflikt
 • Vysvětlete, jak koučovat tým a stavět před něj výzvy
 • Vysvětlete důležitost školení
 • Další role (Product Owner, Development Team)
 • Vysvětlete všechny role v rámci Scrumu

Agilní odhadování, plánování, monitoring a řízení

 • Jak napsat a udržovat Product a Sprint Backlog
 • Vysvětlete, proč je tak důležité správně nadefinovat Definition of Done
 • Vytvořte a rozeznejte dobré User Stories
 • Vysvětlete, jak udržovat Product Backlog a jak přidávat položky Product Backlog
 • Agilní Plánování
 • Vysvětlete iterativní plánování ve všech fázích plánování: Roadmap, Release and Sprint Planning
 • Vysvětlete roli Scrum Mastera ve všech fázích plánování: Roadmap, Release and Sprint Planning
 • Agilní odhadování
 • Vysvětlete kdy a jak tvořit odhady s použitím Story Points, Ideal Hours a Ideal Days
 • Vysvětlete jak vest plánovací setkání s použitím a bez použití Planning Poker
 • Rozpoznávejte chyby v odhadování
 • Vysvětlete, jak vypočítat hodnotu ROI (Return on Investment)
 • Sledování a komunikování postupu
 • Identifikujte překážky, odchylky a jiné bariéry, které ovlivňují postup pozitivně nebo negativně
 • Vysvětlete, jak vytvořit Information Radiators, jak je interpretovat, jak konat na základě výsledků interpretace
 • Vysvětlete běžně používané metody sledování postupu (Burn-Down Chart, Velocity…)
 • Mít věci pod kontrolou
 • Vysvětlete, jak řídit otevřené bod, programové chyby a informovat lidi mimo vašeho týmu

Komplexní projekty

 • Škálování agilních projektů
 • Vysvětlete, jak používat Product Backlog v škálovaném prostředí
 • Vysvětlete, jak škálovat k větším týmům s použitím Scrum-of-Scrums
 • Vhodnost agilních metod pro různé typy projektů
 • Vysvětlete, v jakých případech není možné použít agilní metody
 • Identifikujte limity Scrum týmu
 • Agilní administrace pří výběru nástrojů a integraci nástrojů
 • Vysvětlete, které nástroje mohou pomoci týmu zavést a využívat agilní metody a tím zvýšit kvality vývojového procesu

Zavádění agilních metod

 • Představení agilních metod
 • Vysvětlete, které aktivity řízení projektu je nutné zahrnout do plánu tranzice
 • Vysvětlete, které milníky jsou pro tranzici důležité
 • Vysvětlete, jak se vypořádat s odporem vůči změnám
 • Samo-organizování
 • Vysvětlete, co samo-organizování znamená a jak se sdílí řízení projektu
 • Vysvětlete, co znamená průřezový tým
 • Agilní požadavky a správné prostředí
 • Vysvětlete, jaké změny v kultuře je nutné vykonat před zavedením agilních metod
 • Vysvětlete, které jaké fyzické změny nutné vykonat před zavedením agilních metod

Doporučená literatura

Pro Scrum Mastery (taktéž doporučované pro Product Ownery)

 • Ken Schwaber a Jeff Sutherland: The Scrum Guide
 • Ken Schwaber: Nexus Guide
 • Mike Cohn: Succeeding with Agile: Software Development using Scrum

Pro Scrum Mastery

 • Mike Cohn: Agile Estimating and Planning
 • Ken Schwaber: Agile Project Management with Scrum
Uvedený obsah je v rozsahu 2 dnů
Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
Součástí 2. dne bývá certifikační test
Jazyková vybavenost lektora:

Lektorská praxe se specializací

 • Akreditovaný trenér kurzů projektového řízení PRINCE2® a PRINCE2® Agile
 • EXIN Agile Scrum Foundation a EXIN Agile Scrum Master
 • Externí tutor interkulturní komunikace pro studenty MBA, PhD. a DBA na LIGS University Praha

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • EXIN Agile Scrum Foundation a EXIN Agile Scrum Master
 • PRINCE2® 2017
 • P3O Foundation
 • P3O Practitioner
 • PRINCE2® Registered Practitioner
 • PRINCE2® Agile Practitioner
 • PRINCE2® Approved Trainer
 • PRINCE2® Agile Approved Trainer
Jazyková vybavenost lektora:

Agile Scrum Master Certified – Termíny & Cena

Akreditované výukové materiály jsou v ceně kurzu
Cena certifikační zkoušky od certifikační autority EXIN ke kurzu je 4.500,- Kč bez DPH za osobu
Certifikační zkouška probíhá na konci posledního dne výuky
Uvedené ceny jsou bez DPH
Jazyková vybavenost lektora:

Firemní kurz


Poptat firemní kurz
Termín a místo firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Cena firemního kurzu je na vyžádání
Akreditované výukové materiály jsou v ceně kurzu
Pořádáme i víkendové kurzy

Adresa konání veřejných kurzů

Praha

Líbalova 1
149 00, Praha 11-Chodov
(Budova Opatov Park)

Brno

Sochorova 38
616 00, Brno
(Budova COMGUARD)

Ostrava

Hornopolní 3322/34
702 00, Moravská Ostrava a Přívoz
(Budova AUTOCONT)

Certifikace pro účastníky

Účastníci kurzu obdrží po úspěšném absolvování certifikační zkoušky certifikát od certifikační autority EXIN
Vydávat certifikáty úspěšným absolventům může pouze společnost EXIN
Vzor jediného platného certifikátu uvádíme níže