Business Analysis – Modelling Business Processes (BCS)


O kurzu

V kurzu si vysvětlíme úlohu modelování business procesů v popisu chování organizace a budeme se věnovat zejména hierarchii procesních modelů a technikám jejího popisu. Na elementární úrovni popisu se zaměříme na dokumentaci a analýzu úkolů. V kurzu se budeme věnovat organizačnímu kontextu, ve kterém probíhají business procesy, a popíšeme ho pomocí organizačního modelu, který vyvinul Paul Harmon a který umožňuje podchytit základní charakteristiky externího světa, ve kterém organizace působí a reakce organizace na tyto externí podněty v podobě interních hodnotových řetězců.


Obsah

Probíraná klíčová témata

 • úloha modelování business procesů v popisu chování organizace
 • hierarchie procesních modelů a techniky jejich popisu
 • modelování business procesů na úrovni organizace a na úrovni procesů
 • dokumentace a analýza úkolů
 • využití GAP analýzy ve zlepšování business procesů včetně přesahu do oblasti požadavků na podporu business procesů IT systémy

DEN 1

 • úvod kurzu
 • organizační kontext pro business procesy
 • kontext modelování procesů
 • modelování business procesů

DEN 2

 • modelování business procesů
 • zlepšování business procesů
 • závěr kurzu

Každá kapitola kurzu je završena probráním relevantní sady otázek cvičné certifikační zkoušky, na které si posluchači udělají představu o konstrukci otázek, získají návody, jak určit správné odpovědi.

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 1,5 dne
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Online kurz

kurz je realizován online formou
cena online kurzu za osobu je 13.900,- Kč bez DPH za den
cena certifikační zkoušky je 5.800,- Kč bez DPH za den

Poptat firemní kurz

Kurz formou e-learningu

kurz je realizován e-learningovou formou
cena prezenčního kurzu za osobu je 13.900,- Kč bez DPH za den
cena certifikační zkoušky je 5.800,- Kč bez DPH za den

Poptat firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe se specializací

 • Lektor s více jak 70 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a s 30letou zkušeností z praxe.

Mezinárodně uznávaný certifikát

Certifikační zkouška úrovně Practitioner

 • je součástí kvalifikačního programu EXIN BCS Business Analysis
 • přináší mezinárodně uznávaný certifikát EXIN BCS Modelling Business Processes s doživotní platností
 • trvá 60 (+15) minut
 • je typu „close book“ *
 • probíhá v anglickém jazyce
 • klade kandidátům 40 multiple-choice otázek
 • k úspěšnému složení je potřeba alespoň 62,5% správných odpovědí (25 ze 40)

Tento kurz je realizován partnerskou společností LBMS s.r.o.