Agile Scrum Workshop


O webináři

Scrum je jedním z nejpopulárnějších agilních přístupů. Cílem workshopu je procvičit si přístupy nejlepší praxe z vybraných oblastí agilní metody Scrum. Pro získaní maximálního přínosu z workshopu je žádoucí, aby účastníci měli základní přehled o agilních metodikách Scrum.


Obsah AGILE SCRUM FOUNDATION WORKSHOP

 • Produktový backlog
 • Sprint (trvání a důsledky)
 • Uživatelské příběhy
 • Různé techniky odhadování
 • Sprintový backlog a plánování sprintu
 • Denní standup porada se simulací
 • Burn-down/Burn-up diagramy a reportování
 • Revize a retrospektiva sprintu
 • Role scrum mastera a jeho odpovědnosti
 • Role vlastníka produktu a jeho odpovědnosti
 • Průřezové týmy – role a odpovědnosti

Obsah AGILE SCRUM MASTER WORKSHOP

 • Agilní způsob myšlení
 • Uvědomění si
 • Touha
 • Schopnost
 • Podněcování
 • Přenos
 • ETC – Komunita firemního přechodu
 • Nástroje pro facilitaci týmu
 • Důležitost dobré definice HOTOVO
 • Uživatelské příběhy
 • Produktový backlog
 • Plánování sprintu
 • Zdroje návratnosti projektu – různé způsoby
 • Sledování postupu projektu
 • Zavádění scrumu – 4 kategorie odporu

Harmonogram

  Rozsah 2 dny

  08:00 Připojení účastníků
  08:20 Zahájení webináře
  10:20 Prostor pro účastníky
  11:00 Přestávka
  11:15 Pokračování webináře
  12:30 Ukončení webináře

Agile Scrum Foundation Workshop

Firemní online kurz   |   18.900,-* Kč bez DPH   |   

*Uvedená cena je za skupinu do 12 osob. Obsah kurzu je konzultován předem a je přizpůsoben klientovi.

Agile Scrum Master Workshop

Firemní online kurz   |   16.900,-* Kč bez DPH   |   

*Uvedená cena je za skupinu do 12 osob. Obsah kurzu je konzultován předem a je přizpůsoben klientovi.

Garant kurzu

Lektorská praxe se specializací

 • Akreditovaný trenér kurzů projektového řízení PRINCE2® a PRINCE2® Agile
 • Externí tutor interkulturní komunikace pro studenty MBA, PhD. a DBA na LIGS University Praha

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • PRINCE2® 2017
 • P3O Foundation
 • P3O Practitioner
 • PRINCE2® Registered Practitioner
 • PRINCE2® Agile Practitioner
 • PRINCE2® Approved Trainer
 • PRINCE2® Agile Approved Trainer

Certifikát o absolvování webináře

Každému úspěšnému absolventovi webináře je vydán certifikát o úspěšném absolvování. Certifikát Vám zašleme elektronickou formou na Váš email.