Projektové řízení PM2


O kurzu

Kurz PM2 vám zprostředkuje komplexní know-how v oblasti řízení projektů. Projektové řízení slouží k řízení komplexních změn v organizacích a jeho metodické postupy zvyšují pravděpodobnost dodržení zadaných parametrů změny – kvalita, termín, čas a náklady. Teoretická část kurzu PM2 vás seznámí se standardními koncepty, nástroji a technikami, které v praktické části procvičíte. Širší portfolio technik a nástrojů a víc praktických cvičení pak nabízí kurz PM3.

Cíl kurzu

Seznámíte se s pojmy a koncepty projektového řízení a získáte většinu technických a behaviorálních kompetencí projektového manažera. Některé techniky a nástroje si osvojíte při praktických cvičeních a v případě vnitrofiremního kurzu je aplikujete na vlastní příkladovou studii. Nabyté znalosti a kompetence jsou také základem pro certifikaci IPMA.

Komu je kurz určen

Projektoví manažeři, týmový manažeři (team lídři), členové projektových týmů, pracovníci Project Management Office.

Obsah

Základní pojmy a východiska

 • Definice pojmu projekt
 • Fázový model projektu

Projektové řízení

 • Projektové řízení = řízení změny
 • Principy a přínosy projektového řízení
 • Standardy projektového řízení

Integrace s prostředím organizace

 • Struktura organizace versus projektu
 • Strategie, mise, vize
 • Projekt, program a portfolio

Předprojektové fáze

 • Iniciační fáze projektu
 • Studie příležitosti
 • Specifikace cíle projektu
 • Studie proveditelnosti, investiční studie
 • Logický rámec projektu (LFM)

Organizační struktura projektu a odpovědnost

 • Analýza zainteresovaných stran a komunikační plán
 • Zakládací listina projektu

Týmová práce a komunikace

 • Týmové role
 • Motivace, konflikty a jejich zvládání
 • Vedení porad
 • Řešení problémů
 • Etika

Rizika v projektu

 • Identifikace rizik (hrozeb)
 • Hodnocení rizik
 • Opatření
 • Monitoring

Plánovací fáze

 • Zahájení projektu
 • WBS
 • Plánování času, nákladů a zdrojů
 • Počítačová podpora síťové analýzy

Realizační fáze

 • Operativní řízení projektu
 • Čerpání rozpočtu
 • Změny v projektech
 • Ukončení projektu

Poprojektové fáze

 • Analýza ukončeného projektu
 • Monitorování výsledků projektu
 • Udržovací fáze projektu

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

LEKTORSKÁ PRAXE SE SPECIALIZACÍ

 • IT services manager
 • IT services management consultant
 • Accredited trainer of IT services management and of project management methodologies
 • Senior project manager
 • Requirements analyst/business analyst
 • Process management manager

ABSOLVOVANÉ KURZY A CERTIFIKÁTY LEKTORA

 • ITIL® Expert
 • PRINCE2® Practitioner
 • IPMA® B senior project manager
 • COBIT5® Foundation
 • Scrum Master
 • CIMA-A marketing manager
 • Authorized representative of qualifications and exams in NSK (National System of Qualifications)
 • Number of personal development courses in the area of soft skills

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.