Projektové řízení prakticky (podle IPMA) – PM3


O kurzu

Kurz PM3 vás naučí řídit projekty v komplexnějším rozsahu. Projektové řízení slouží k řízení složitých změn v organizacích a jeho metodické postupy zvyšují pravděpodobnost dodržení zadaných parametrů změny – kvalita, termín, čas a náklady. Teoretická část kurzu PM3 vás seznámí se se standardními koncepty, nástroji a technikami a v praktické části kurzu si procvičíte dané techniky na případové studii nebo na vašem vlastním projektu. Kurz cílí na rozvoj kompetencí projektového manažera požadované pro certifikaci IPMA.

Cíl kurzu

Kurz vás připraví na certifikaci IPMA-D a C. Získáte všechny technické a většinu behaviorálních kompetencí projektového manažera a naučíte se prakticky používat široké portfolio nástrojů a technik pro vedení projektů (SWOT, SMART, LFM, WBS, RACI a další). Praktická cvičení, případová studie a diskuze nad tématy vám pomůžou vnést řád do procesů řízení projektů ve vaší organizaci.

Komu je kurz určen

Projektoví manažeři, týmový manažeři (team lídři), členové projektových týmů, pracovníci Project Management Office.

Obsah

Základní pojmy a východiska

 • Definice pojmu projekt
 • Fázový model projektu

Projektové řízení

 • Projektové řízení = řízení změny
 • Principy a přínosy projektového řízení
 • Standardy projektového řízení

Integrace s prostředím organizace

 • Struktura organizace versus projektu
 • Strategie, mise, vize
 • Projekt, program a portfolio
 • Oddělení podpory projektů

Předprojektové fáze

 • Iniciační fáze projektu
 • Studie příležitosti
 • Specifikace cíle projektu
 • Studie proveditelnosti, investiční studie
 • Logický rámec projektu (LFM)

Organizační struktura projektu a odpovědnost

 • Analýza zainteresovaných stran a komunikační plán
 • Zakládací listina projektu

Týmová práce a komunikace

 • Týmové role
 • Motivace, konflikty a jejich zvládání
 • Vedení porad
 • Řešení problémů
 • Etika

Rizika v projektu

 • Identifikace rizik (hrozeb)
 • Hodnocení rizik
 • Opatření
 • Monitoring

Plánovací fáze

 • Zahájení projektu
 • WBS
 • Plánování času, nákladů a zdrojů
 • Počítačová podpora síťové analýzy

Realizační fáze

 • Operativní řízení projektu
 • Čerpání rozpočtu
 • Změny v projektech
 • Ukončení projektu

Poprojektové fáze

 • Analýza ukončeného projektu
 • Monitorování výsledků projektu
 • Udržovací fáze projektu

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 3 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

LEKTORSKÁ PRAXE SE SPECIALIZACÍ

 • IT services manager
 • IT services management consultant
 • Accredited trainer of IT services management and of project management methodologies
 • Senior project manager
 • Requirements analyst/business analyst
 • Process management manager

ABSOLVOVANÉ KURZY A CERTIFIKÁTY LEKTORA

 • ITIL® Expert
 • PRINCE2® Practitioner
 • IPMA® B senior project manager
 • COBIT5® Foundation
 • Scrum Master
 • CIMA-A marketing manager
 • Authorized representative of qualifications and exams in NSK (National System of Qualifications)
 • Number of personal development courses in the area of soft skills

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.