TOGAF®9 Foundation

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

Kurz TOGAF® 9.2 Foundation je zaměřený na strategické řízení organizace, je určen k tvorbě strategie a budování podnikové architektury orientované na obchodní cíle a dodávky služeb. Popisuje prověřené metody a způsoby jak strategicky, dlouhodobě a efektivně navrhovat, plánovat, udržovat a kontrolovat výkon a strategické plnění cílů v celé organizaci nebo v jejích částech. Školení TOGAF® Foundation Vám představí základní pohled na strukturu organizace, pomůže Vám pochopit základní témata, která se v podnikové architektuře řeší a na jaké benefity její praktikování směřuje. Absolvent kurzu dostane přehled struktury tohoto rámce, doporučení principů, pochopí specifickou terminologii a může využít ověřené postupy a koncepty v této oblasti. V rámci kurzu bude poskytnuto vysvětlení klíčových oblastí důležitých pro absolvování certifikační zkoušky. Certifikační zkoušku je možno složit prostřednictvím poskytovatele Pearson VUE® v jakémkoliv z jeho testovacích center.

Kurz je otevřen široké skupině zájemců, kteří chtějí z pozice svých rolí efektivně strategicky řídit, navrhovat strategická řešení a spolupracovat s podnikovými architekty na podpoře strategického řízení, směrování organizace a kontrole při naplňování jejích dlouhodobých vizí a cílů.

The TOGAF® 9 Standard, verze 9.2 je mezinárodně uznávaný rámec k tvorbě podnikové architektury orientované na obchodní cíle a dodávky. Popisuje prověřené metody a způsoby jak strategicky a dlouhodobě efektivně navrhovat, plánovat, udržovat a kontrolovat podnikovou architekturu v celé organizaci nebo v jejích částech.

V aktuální verzi 9.2 došlo k významnému zpřehlednění a rozdělení rámce na tyto oblasti: Introduction, TOGAF Architecture Development Method (ADM), ADM Guidelines & Techniques, TOGAF Architecture Content Framework, Enterprise Continuum & Tools, TOGAF Capability Framework. V neposlední řadě byl komunitou The Open Group připraven a realizován koncept TOGAF Library jako veřejně dostupný strukturovaný prostor určený k ukládání vhodného výchozího materiálu pro různé specifické oblasti architekturní práce.

Po získání základního přehledu o oblastech TOGAF® 9.2 standardu absolventi školení pochopí klíčové výzvy v oblasti každé podnikové architektury. Vysvětlení způsobů uchování potřebných strukturovaných informací pro strategické řízení firmy potvrdí důležitost takových aktivit pro obchod, IT, operativu, bezpečnost, projektové řízení i vývoj řešení jednotlivých systémů.

Focus people s.r.o. je Accredited Training Course poskytovatel (ATC) pro TOGAF® 9 schválený od The Open Group.

Introduction

 • Basic Concepts
 • Core Concepts
 • General Definitions
 • TOGAF Certification Program

Architecture Development Method (ADM)

 • ADM Phases
 • ADM Deliverables
 • ADM Guidelines & Techniques
 • Architecture Content Framework
 • Architecture Views / Viewpoints & Stakeholders
 • Building Blocks

Enterprise Continuum & Tools

 • TOGAF Reference Models

TOGAF Capability Framework

 • Architecture Governance
Uvedený obsah je v rozsahu 3 dnů
Výukový den trvá 8 hodin
Výuková hodina má 45 min výkladu a 10 min prověření nabytých znalostí (diskuse, testovací otázky, příklady)
Certifikační zkouška bývá obvykle absolvována s určitým odstupem
Zkouška trvá 60 min. pro rodilé mluvčí, pro ESL absolventy (English as a Second Language) je časová dispozice 90 min.
Pro úspěch u zkoušky je potřeba získat 55% správných odpovědí
U certifikační zkoušky Foundation není možno mít “Open Book”
Odpovědi jsou formou výběru pouze jedné správné odpovědi z několika variant
Jazyková vybavenost lektora:

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • TOGAF®

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • TOGAF® 9 Foundation
 • TOGAF® 9 Certified
 • TOGAF® Essentials 2018
 • Pearson VUE Certified Test Administrator
 • Prometric IBT – Proctor Practice Test
 • UML Visual Modeling
 • SCO Open Server Unix
Jazyková vybavenost lektora:

Firemní kurzy

Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Pořádáme i víkendové kurzy
Základní cena za den firemního kurzu pro skupinu do 10 osob je 20.000,- Kč bez DPH
Jazyková vybavenost lektora:
Výukové materiály jsou akreditovány od The Open Group a jsou v ceně kurzu. Dále je v ceně kurzu elektronická podoba standardu TOGAF® 9, verze 9.2. Materiály jsou dostatečné pro pochopení dané látky a přípravu k certifikační zkoušce. Všechny zmíněné dokumenty jsou k dispozici absolventům ve formátu PDF.

Poptat firemní kurz

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Účastníci kurzu obdrží po úspěšném absolvování certifikační zkoušky certifikát od certifikační autority
Vydávat certifikáty úspěšným absolventům může pouze certifikační autorita
Vzor jediného platného certifikátu uvádíme níže