Distribuční logistika


O kurzu

Zajímá vás téma logistiky, její vývoj, primární i sekundární cíle, principy a tvorba strategie? Víte jaký je vztah marketingu a logistiky s využitím v nákupním procesu? Znáte životní cyklus výrobku, jeho dopad na logistiku? Chcete se dozvědět více o distribuci, skladování, manipulaci, dopravě a osobnosti manažera v logistice? Úspěšné řízení a finanční prosperita v každé firmě závisí na dobrém fungování logistiky, neboť má propojenost na všechna další oddělení.

Školení distribuční logistika Vás naučí rozumět základům distribuční logistiky, přinese orientaci v souvislostech a objasní potřebnou funkčnost napříč podnikem. Probereme blíže základní procesy, nejvážnější chyby dodavatelských řetězců, funkce a typy skladování. Objasníme cross doping i jeho výhody v hmotném toku, jaké neefektivity je třeba eliminovat a také přednosti a nedostatky typů dopravy. Díky tomu se můžete lépe orientovat v distribuční logistice a chápat důležitost jejího správného nastavení jako jeden z významných pilířů prosperity a konkurenceschopnosti.

Cíl kurzu

 • Seznámit účastníky se základy distribuční logistiky, vývojem a oborovou terminologií
 • Porozumět funkčnosti logistiky, cílům, principům, klíčové činnosti a vhodné strategii
 • Získat celkový pohled na logistiku a vnímat v ní konkurenční výhodu i nástroj k prosperitě
 • Seznámit se s principy skladování, manipulace, dopravy a vhodnou osobností manažera

Komu je seminář určen

 • Pracovníkům v logistice, nákupu a těm, kteří s ní něco řeší
 • Lidem z různých oddělení podniku pro lepší chápání její funkčnosti a podpoře spolupráce
 • Zájemcům o distribuční logistiku a ekonomiku podniku

Obsah

Základní pojmy

 • Historie a vývoj logistiky
 • Vymezení pojmu logistika

Předmět, obsah a úloha logistiky

 • Cíl logistiky, cíl podnikové logistiky
 • Základní logistické principy
 • Klíčové logistické činnosti

Širší a užší pojetí logistiky, integrální logistika

Podniková strategie a logistika

Logistika jako konkurenční výhoda

Marketing a logistika

Životní cyklus výrobku

Zákaznický servis

Úroveň služeb

Logistické systémy

Informace a informační systém v logistice

Distribuce

 • Logistický (dodavatelský) řetězec
 • Fyzická distribuce
 • Distribuční struktura
 • Distribuce obchodu

Doprava

 • Definice dopravy
 • Základní dělení dopravy
 • Přednosti a nedostatky jednotlivých typů dopravy
 • Sféry uspokojování dopravy
 • Přemisťovací, dopravní a přepravní proces

Skladování

 • Způsoby a funkce skladování
 • Typy skladování
 • Druhy skladů
 • Základní skladové činnosti
 • Kontrola naskladněného zboží

Řízení skladu

 • Systémy uskladnění zboží a manipulace s materiálem
 • FIFO, LIFO

Manipulace

 • Manipulační jednotka
 • Dělení manipulačních jednotek
 • Balení a obaly
 • Osobnost manažera v logistice

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut
 • Jazykové možnosti:

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Podniková ekonomika
 • Management
 • Logistika a sklady
 • Operativní a strategický nákup
 • Optimalizace hmotného toku
 • Manažerské účetnictví
 • Mikro a makroekonomie
 • Strategické, Projektové a Procesní řízení
 • Asertivita

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Leadership IPA Slovakia
 • Logistika IIR Praha
 • Angličtina

Vzdělání

 • ČZU Praha – Provozně ekonomická fakulta
 • Logistika IIR Praha
 • ZČU Plzeň – Fakulta ekonomická

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.