JEDNÁNÍ V EGO-STAVECH


O kurzu

Potřebujete se naučit pracovat s nevhodnými emocemi, když jste ve stresu? Zajímá vás, jak se v takových situacích vyvarovat konfliktů? Cítíte se někdy být druhými manipulováni a tlačeni do kouta? Zkuste kurz transakční analýza a uvědomte si své role, hodnoty a cíle, pochopte své skryté rezervy a komunikujte dospěle. Školení transakční analýza odhaluje tajemství, proč se chováme, jak se chováme nejen ve vyhrocených situacích. Znalost transakční analýzy se hodí manažerům, vedoucím, obchodníkům, ale i všem členům pracovních týmů. Je užitečná pro všechny, kteří komunikují a jednají s lidmi a chtějí se v tom zlepšit, pochopit chování vlastní i ostatních a přizpůsobit jim své jednání pro společný výsledek.


Obsah

 • Strukturální analýza – analýza sebe sama, tři stavy osobnosti: Dospělý, Rodič, Dítě
 • Jak se projevují jednotlivé stavy osobnosti v komunikaci – typické verbální a neverbální projevy jednotlivých stavů
 • Test osobnosti a vyhodnocení: který stav osobnosti u Vás převažuje nad ostatními a nejvíce ovlivňuje Vaše jednání a komunikaci s druhými, jak se lišíme
 • Uspořádání a fungování Dítěte, Dospělého a Rodiče a jeho vliv na chování jedince
 • Rozpoznání projevů různých osobností v konfliktu, v roli podřízených či v roli vedoucích pracovníků a zvládnutí komunikace s nimi
 • Jak jednat se svými spolupracovníky, podřízenými či vedoucími tak, aby se začali chovat jako Dospělí
 • Manipulační hry, které spolu hrajeme – komunikace vycházející z problematického životního scénáře, jak hry včas rozpoznat a nehrát
 • Techniky zvládání stresu, cvičení empatického naciťování
 • Trénink sebereflektivního pohledu
 • Praktický trénink v „negativní“ situaci, v tlaku, ve stresu

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 4 dny (2 dny školení a 2 dny praktických modelových situací a situačního tréninku)
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Obchodní dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Moderní manažerské řízení
 • Výběrové řízení AC / DC
 • Stress management
 • Motivace zaměstnanců
 • Koučink jednotlivců

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Specialista prodeje
 • Trenér profesních dovedností
 • Projektový manager – projekty ESF
 • Profesionální kouč
 • Grafolog – Grafologické expertízy ručního písma
 • Kurzy – Obchodní dovednosti, asertivita, osobnostní růst

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.