Komunikace v krizových situacích


O kurzu

Předmětem nabízených služeb je vzdělávací program, který vybočuje z oblastí běžné asertivní komunikace. Kurz je určen pro zájemce, kteří již přišli, nebo mohou přijít do kontaktu s konfliktní-problémovou osobou, nebo osobami (opilý, drogově závislý, agresivní, s poruchou osobností apod.) v rámci svého povolání. Kurz je vhodný i pro účely v běžném osobním životě.

Tento interaktivní seminář je složen z dvou stěžejních oblastí. Jednotlivé oblasti jdou objednat i zvlášť. Přičemž největší efektivitu mají jako jeden celek. Většinou se jedná o jednodenní interaktivní seminář se 4-5ti modelovými situacemi na míru).

První oblast „LEGISLATIVNĚ – PRÁVNÍ“ se zaměřuje na právní rámec ČR (Trestní a Občanský zákoník, jak správně číst a porozumět znění jednotlivých paragrafů: Nutná obrana, Krajní nouze, Zadržení osoby, Svépomoc, Neposkytnutí první pomoci apod.), dále pak postupy a doporučení jak správně vypovídat a kdy „v jakou chvíli“ před policií a u soudu, aby si člověk svou špatně formulovanou výpovědí více situaci nezkomplikoval. Gradace konfliktu, prevence a preventivní opatření v závislosti na prostředí a pachateli (v případě zájmu i sebeobrana) apod..

Druhá oblast „KOMUNIKAČNĚ – PSYCHOLOGICKÁ“ se zaměřením na komunikaci (verbální a nonverbální) v krizových situacích, důraz bude kladen na setkání s agresivním jedincem nebo skupinou, opilou osobou, apod.. Účastníci kurzu se naučí identifikovat agresivní chování, rozpoznat příčiny agresivity, její formy. Dále pak jak zvládnout vypjatou situaci profesně a správně bez osobní úhony. Součástí kurzu bude i část věnovaná stresu (fáze stresu, jak stresům čelit). Také se frekventanti seznámí s oblastí vnímání (chyby ve vnímání, neuro-lingvistické programování aj.). Stěžejní role a analýza rolí, strategie a taktika s náročnými osobami, obranné mechanismy techniky zvládání agrese ve skupině, testy, cvičení, názorné ukázky apod.).

V průběhu kurzu mohou být také i modelové situace, dle aktuálních potřeb vytvořeny přímo na míru po domluvě se zadavatelem.

Obsah

 • Úvod (stanovení priorit pro posluchače a seznámení s obsahem)
 • Právo a krizové situace (základní pojmy a zákony)
 • Komunikace (verbální vs. neverbální)
 • Komunikační možností v náročných situacích (metody, strategie a taktiky jak komunikovat např. s opilci, drogově závislými, agresorem, skupinou agresorů…)
 • Agrese a agresivita (typy agrese, příčiny agrese…)
 • Modelová situace č.1.: Agresivní (vulgární) osoba
 • Modelová situace č.2.: Skupina agresivních osob (skupinová agrese)
 • Stres (typy stresu, fáze stresu, faktory stresu…)
 • Cvičení: Stres
 • Poruchy osobnosti a jejich projevy (Psychopatie)
 • Modelová situace č.3.: Nadřazená – byrokratická osoba (Všeználek)
 • Zásady bezpečného chování (prevence, postupy a metody…)
 • Modelová situace č.4.: Opilá osoba (agresivní nebo příliš kamarádský – vlezlý člověk)
 • Gradace konfliktu (rizika a reakce na útok)
 • Diskuze, závěr

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 1 den
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 6 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe se specializací

 • Komunikační dovedností a asertivita
 • Manažerské dovednosti
 • Leadership – vedení a řízení
 • Umění vyjednávat
 • Manipulace – jak poznat a bránit se manipulaci (kontramanipulace)
 • Jednání v krizových situacích (napadení)
 • Náročná a konfliktní komunikace – Řešení konfliktních situací
 • Rozvoj obchodních dovedností
 • Prezentační dovednosti
 • Komunikace změny
 • Argumentační strategie a taktiky
 • Osobnostní typologie, Komunikační typologie
 • Podniková kultura – vnitropodniková komunikace
 • Time management
 • Řízené rozhovory a práce se zpětnou vazbou
 • Týmová komunikace a spolupráce
 • Pro-zákaznický způsob komunikace.

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 • Osvědčení pedagogického minima – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Pedagogická fakulta)
 • Osvědčení – Euromanager, projektový manager
 • Certifikát – Manažer a ekonom firmy, a spousty dalších rozvojových kurzů

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.