Logistika v praxi

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

Zajímá vás logistika firmy, případně logistika dopravy? Zajímá Vás jak nastavit správný materiálový tok a proces logistiky? Nevíte si rady s vytvořením vhodného layoutu pro skladování? Potřebujete se naučit stanovení optimálních logistických přesunů s redukcí vícenásobné manipulace? Rádi se dozvíte o procesech, které umožní efektivní řízení skladu? Chcete si vyzkoušet návrh virtuálního skladu se všemi souvislostmi a ovlivňujícími faktory v realitě pro vaší praxi? Usilujete o získání úvahy pro řešení logistiky ve Vašem podniku a inspiraci pro zlepšování? Toužíte mít vlastní orientaci ve změnách, které vás v podnikání potkají a tím dynamické přizpůsobení nastavení adekvátní logistiky?

Workshop logistika v praxi je koncipován tak, že bude zadaný konkrétní logistický úkol s vypracováním, za účelem praktického procvičení skladových principů na definovaném příkladu z praxe. V rámci navrhování, rozboru a diskuse nad řešením bude proniknuto do všech reálných souvislostí, jako řešení vyhovujícího konceptu, odpovídající layout, návrh materiálových toků, sekvence navazujících úkonů, sestavení procesů, redukce vícenásobné manipulace a zaměření na optimalizaci ploch, lidí i prostojů. To vše bude zpestřeno začleněním reálných ovlivňujících faktorů z praxe, které pomyslně nabourávají ideální funkčnost a vůči nim se budou sestavovat nápravná opatření. Díky tomu se bude sledovat ekonomický efekt, tedy pozitivní ovlivnění sníženého množství uvažovaného materiálu i zboží, které mají značný vliv na finanční vázanost kapitálu. Společně tak vytvoříme pomyslnou simulaci reálného skladu se všemi běžnými činnostmi a na jednotlivých dílčích krocích tvorby celého konceptu se naučíte myslet tak, že proniknete do detailních souvislostí logistických důsledků, abyste je pak mohli sami přenést do řešení ve Vaší firmě. Nepůjde tedy o „suchý“ výklad teorie, ale o praktický workshop na logistické zadání. Naučnou formou a týmovou diskusí vytvoříme atmosféru, kde řešení logistických problémů Vám bude připadat snadnější a shledáte paralely na analogické aplikace do budoucna.

Cíl semináře

 • Seznámit účastníky se základní logistickou úvahou a oborovou terminologií
 • Porozumět funkčnosti skladových principů a promítnout je v návrhu řešení
 • Získat celkový pohled na ekonomiku provozu logistických činností
 • Seznámit se s návrhem layoutu skladu, materiálových toků a logikou souvislostí
 • Zlepšení nadhledu v oblasti skladového hospodářství včetně uvědomění si peněžních důsledků
 • Obohacení souvislostí pro praktické řízení logistiky v podnikání reálné firmy

Komu je seminář určen

 • Manažerům logistiky, vedoucím skladů a nákupu
 • Pracovníkům, kteří pracují v logistice, skladech a nákupu
 • Lidem z různých oddělení podniku pro lepší chápání logistických souvislostí napříč podnikem
 • Zájemcům o znalosti logistiky, skladů a užitečných souvislostí v praxi

Logistika v praxi

 • Předmět, obsah a úloha logistiky
 • Cíl logistiky, cíl podnikové logistiky
 • Základní logistické principy
 • Klíčové logistické činnosti
 • Definování praktického zadání na workshop
 • Individuální a společný rozbor
 • Integrovaná tvorba řešení
 • Návrh layoutu a sledování cílů
 • Volba skladovacích variant
 • Určení materiálových toků
 • Výběr optimální varianty
 • Stanovení a popis procesů logistiky
 • Definování rizik a jejich zohlednění v konceptu
 • Ovlivňující faktory v praxi a jejich začlenění
 • Řešení dopravní obsluhy IN / OUT
 • Zásahy s překvapením na test správné úvahy
 • Finální řešení konceptu a prezentace
 • Dotazy
Uvedený obsah je v rozsahu 2 dnů
Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
Jazyková vybavenost lektora:

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Podniková ekonomika
 • Management
 • Logistika a sklady
 • Operativní a strategický nákup
 • Optimalizace hmotného toku
 • Manažerské účetnictví
 • Mikro a makroekonomie
 • Strategické, Projektové a Procesní řízení
 • Asertivita

Absolvované kurzy a získané certifikáty

 • Leadership IPA Slovakia
 • Logististika IIR Praha
 • Angličtina

Vzdělání

 • ČZU Praha – Provozně ekonomická fakulta
 • Logististika IIR Praha
 • ZČU Plzeň – Fakulta ekonomická
Jazyková vybavenost lektora:

Firemní kurzy

Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Pořádáme i víkendové kurzy
Základní cena za den firemního kurzu pro skupinu do 10 osob je 18.900,- Kč bez DPH
Jazyková vybavenost lektora:

Poptat firemní kurz

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu