NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ – NLP


O kurzu

Metoda NLP je v plném překladu Neurolingvistické programování, které je souhrnem komunikačních dovedností, kde výsledným cílem je hlubší sebepoznání, uvědomění si svých postojů, změna sebepojetí a následné zefektivnění komunikace se svým okolím. Neurolingvistické programování kurz Vás seznámí s teorií a podstatou NLP v praxi. Na školení Neurolingvistické programování si získané dovednosti ověříte formou praktických cvičení. V oblastech sebekoučinku se zaměřuje na řešení, včetně rozvoje různých nástrojů pro sebehodnocení.

Kurz NLP v praxi jednoznačně pracuje s programem „start – cesta – cíl“ a s metodikou sebedisciplíny. Správné stanovení cíle vede k dobré strategii i k volbě “spoluaktérů” v situaci. Kurz Neurolingvistické programování v praxi Vás naučí lépe se přizpůsobovat svému prostředí a vhodněji reagovat na neustále se měnící požadavky ovládnutím mozkové činnosti, což povede k větší sebekontrole a účinnějšímu řízení sebe sama.

Obsah

 • Jak skutečně aktivně naslouchat a tvořit otevřené otázky
 • EQ – Emoční inteligence a jak s ní pracovat
 • Co říkáme a co skutečně slyší ostatní
 • Základní koučovací modely GROW a ADAPT
 • Komunikační napojení, trénink empatie, čtení myšlenek
 • Metodika pro specifikaci cíle SMARTER a NLP rámec
 • Jak překonat bariéry a eliminovat stres
 • Jak změnit svůj emoční stav a postoj
 • Co to je problémový rámec a jak s ním pracovat v metodice NLP
 • Bourání strachu a negativních pocitů
 • Techniky pro dosažení cíle
 • Techniky pro eliminaci stresu
 • Techniky pro eliminaci dopadu minulých událostí
 • Techniky pro přijetí rozhodnutí
 • Techniky nalézání odvahy měnit brzdící faktory
 • Jak probudit důvěru druhých – techniky a metody
 • Zdravé sebehodnocení

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 4 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 22.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2000 se specializací

 • Obchodní dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Moderní manažerské řízení
 • Výběrové řízení AC / DC
 • Stress management
 • Motivace zaměstnanců
 • Koučink jednotlivců

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Specialista prodeje
 • Trenér profesních dovedností
 • Projektový manager – projekty ESF
 • Profesionální kouč
 • Grafolog – Grafologické expertízy ručního písma
 • Kurzy – Obchodní dovednosti, asertivita, osobnostní růst

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.