Akademie vstřikování plastů


O kurzu

Kurz “Vstřikování plastů” je určen pro seřizovače bez anebo se znalostí technologie vstřikování plastů, pro výrobní technology nebo technology přípravy výroby, údržbáře forem, operátory strojů a linek, pracovníky údržby, montážní pracovníky, techniky a konstruktéry. Během školení se účastníci seznámí s jednotlivými materiály a technologickými postupy pro přípravu materiálu i lisu pro vstřikování plastů. Školení v oblasti zpracování plastů je nejen o pochopení logických souvislostí fází vstřikovacího procesu, ale i o znalosti vstupních materiálů, forem a jejich vlivu na konečný výrobek, o minimalizaci zmetkovitosti ve výrobě.

Vysoká je odpovědnost seřizovače a technologa za kvalitu a tedy i za celý proces výroby plastových výrobků na vstřikovacích lisech. Spousta plastových dílů má své uplatnění v oblasti automotive, a proto dlouhodobě vyvolává požadavek na jejich zvýšenou odbornou způsobilost.

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

 • Výklad norem
 • Hygiena práce, zplodiny při vstřikování plastů, zdravotní rizika
 • Ochranné pomůcky
 • Zásady požární bezpečnosti
 • Bezpečnostní zábrany

NAUKA O MATERIÁLU

 • Základní rozdělení vstřikovacích materiálů (vytlačování)
 • Vlastnosti vstřikovacích materiálů
 • Značení materiálů
 • Zpracovatelské teploty vstřikovacích materiálů
 • Přísady do vstřikovacích materiálů
 • Barevné koncentráty
 • Výrobci a dodavatelé vstřikovacích materiálů
 • Sušení materiálu a doprava materiálu

NÁSTROJE (FORMY) NA VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ

 • Základní rozdělení forem (jednoduché, s čelistmi, 2 komponentní, etážové)
 • Vyhazování
 • Temperace forem
 • Topení forem
 • Příslušenství
 • Výrobci a dodavatele
 • Údržba forem

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ

 • Systém vstřikování plastů
 • Vstřikovací válec
 • Uzavírací jednotka
 • Velikost uzavírací síly
 • Rozdíl mezi vstřikováním a ostatními metodami zpracování plastů

VSTŘIKOVACÍ LIS

 • Základní rozdělení
 • Jednotlivé části vstřikovacího lisu
 • Samotný systém vstřikování plastů
 • Nahazování a upínání forem na vstřikovací lis
 • Jednotlivé prvky seřízení lisu na proces vstřikování
 • Ovládací části vstřikovacího lisu
 • Údržba lisu

PRODUKT VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ – PLASTOVÝ DÍL

 • Vstřikovaní jednoduchého plastového dílů
 • Vstřikování plastového dílů se zálisky
 • Dvoukomponentní vstřikování
 • Odebírání dílů z lisu
 • Manipulační prostředky pro odebírání dílů
 • Vtokové systémy a vyhazovače

CHYBY PŘI SEŘÍZENÍ LISU

 • Deformace výlisku
 • Nedotečení dílů
 • Stříbření
 • Nedodržení rozměrů
 • Přestřiky
 • Povrchová vada
 • Bubliny a spáleniny
 • Ostatní

ZKOUŠKA Z OVLÁDÁNÍ VSTŘIKOVACÍHO LISU

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 12 dnů
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 26.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2015 se specializací

 • Defekty na výrobcích Jakost v plastikářské výrobě
 • Surovina a materiály pro výrobu plastů
 • Technologie výroby a vstřikování plastů
 • Strojírenství – výroba forem a nástrojů

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Zpracování plastů
 • Procesní řízení
 • Projektové řízení

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.