Formel Q akademie

O kurzuObsah & RozsahGarant kurzuTermíny & CenaCertifikace

Pro dodavatele VW Group je důležité implementovat požadavky zákazníka definované v aktualizovaném vydání Formel Q – specifické požadavky zákazníka, které jsou závazné pro dodavatelský řetězec. Kurz Formel Q je určen pro zaměstnance z oddělení vývoje, výroby, kvality, nákupu a pracovníky projektů, kteří jsou přímými dodavateli VW Group nebo pro dodavatele řady 2. a níže, na které jsou přeneseny požadavky Formel Q. Účastníci kurzu Formel Q získají komplexní přehled o požadavcích společností VW Group včetně vztahu ke směrnicím VDA a dalším specifikacím tohoto koncernu. V případě, že dodavatel do VW Group vyrábí díly definované jako D/TLD díly je povinen zpracovávat dokumentaci, archivovat, označovat a provádět audit D/TLD podle Formel Q Capability. Během této části školení Formel Q bude dále vysvětlen kompletně přepracovaný svazek VDA 1 – Dokumentace a archivace (návod na dokumentování a archivaci požadavků na kvalitu a záznamů o kvalitě – zvláště u kritických charakteristik), který je specifický pro německý automobilový průmysl pro potřeby dokumentace a archivace. Jedná se o specifický audit pro bezpečnostní díly pro koncern Volkswagen. Proto jsme pro Vás připravili pětidenní ucelenou Formel Q akademii složenou z několika částí:

Základní terminologie VW Group

Proces plánování projektu s ohledem na vývojové fáze vozidla, vysvětlení základních pojmů (VFF, PVS, 0-série, 2TP, stupeň Note 6, Note 3, Note 1 a další). Dále budou vysvětleny důležité prvky VDA svazku Výroba a dodávání produktu – Robustní výrobní proces, Odbyt a péče o zákazníka – Analýza vadných dílů z provozu a Vznik produktu, výroba a dodávání produktu – minimalizace rizik v dodavatelském řetězci.

FORMEL Q Konkret (verze 5.0 duben/2015)

Dohoda managementu kvality mezi společnostmi koncernu Volkswagen a jejich dodavatelů.

FORMEL Q Capability (verze 8.0 červen/2015)

Systém hodnocení kvalitativní způsobilosti dodavatelů u zákazníka vychází ze standardu kvality pro automobilový průmysl vypracovaného odbornou skupinou VDA. Jedná se o potenciální analýzu, audit procesu a produktu, audit kvality D/TLD dílů, provedení problémové analýzy nebo technické revize u dodavatelů a aplikační revize. Dále bude v této části vysvětlená příloha Formel Q – Způsobilost (verze 8.0 leden/2018)

FORMEL Q New Parts Integral (verze 1.0 prosinec/2014)

RGA (Zajišťování stupňů zralosti) a QTR (Quality Technical Requirement). Dále budou vysvětleny důležité prvky VDA svazku Vznik produktu – zajišťování stupňů zralosti pro nové díly z pohledu ABC klasifikace rizik (stanovení priorit), definice kritické cesty a kritéria měření pro hodnocení stupňů zralosti RG0 – RG7.

FORMEL Q New Parts Integral (verze 1.0 prosinec/2014)

Uvolnění produktu vzorkováním a Uvolnění procesu vícestupňovou dvoudenní výrobou. Dále budou vysvětleny důležité prvky svazku VDA 2 Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF) v řetězci dodavatelů a důležité prvky VW B2B portál / ONE.KBP (modul LDB, ONNO, BeOn, QPNI).

Audit kvality

Vedení dokumentace D/TLD dílů a důležité prvky svazku VDA 1 – dokumentace a archivace (srpen/2018)

Formel Q Konkret – verze 5.0 (duben 2015)

 • Všeobecná ustanovení
 • Související a zároveň závazné dokumenty
 • Poptávka a vypracování nabídky
 • Předpoklad nabídky
 • Podklady k poptávce
 • Vypracování konceptu dodavatele
 • Rámcová dohoda kvality
 • Kvalitativní kritéria pro udělení zakázky
 • Prvky hodnocení dodavatelů
 • Opatření k zajištění udělení zakázky
 • Dohoda o odpovědnosti za koncept
 • Spolupráce s dodavateli v procesu vzniku produktu
 • Kvalifikační program Nové díly Integral
 • Vzorkování a uvolnění prvního kusu
 • Kvalitativní opatření v průběhu sériové výroby
 • Trvalé zajištění procesní způsobilosti
 • Bezpečnost výrobku, ručení za výrobek
 • Identifikace a řešení problémů
 • Řešení reklamací
 • Systém včasné výstrahy
 • Povinnost k vlastnímu sledování zákaznické sítě (pole)
 • Trvalý proces zlepšování
 • Změnové řízení
 • Rekvalifikace
 • Lessons Learned
 • Řešení případů ručení za vady a řešení zvláštních případů
 • Technická revize u dodavatele
 • Program „Kritičtí dodavatelé“

Formel Q Capability – verze 8.0 (červen 2015)

 • Všeobecná ustanovení
 • Související závazné dokumenty
 • Úvod
 • Účel
 • Náležitosti potenciálních analýz a hodnocení kvalitativní způsobilosti
 • Odpovědnosti k systému řízení kvality a výsledkům auditu
 • Hodnocení kvalitativní způsobilosti
 • Cílová dohoda ke kvalitativní způsobilosti
 • Výsledky hodnocení a následné aktivity
 • Použití Formel Q Způsobilost v průběhu životního cyklu produktu
 • Očekávání zákazníka / regrese
 • Očekávání zákazníka
 • Regrese
 • Samoaudit dodavatele (SL)
 • Všeobecně
 • Provedení
 • Audit produktu
 • Provedení a nápravná opatření
 • Klasifikace vad, rozhodnutí, nápravná opatření
 • Ohlašovací povinnosti do odběratelských závodů, bez vyzvání
 • Potenciální analýza (POT)
 • Cíl a účel potenciální analýzy
 • Příprava potenciální analýzy
 • Průběh potenciální analýzy
 • Katalog požadavků
 • Hodnocení
 • Zpráva a zlepšovací program
 • Audit procesu (VA)
 • Všeobecně
 • Audit procesu v sériové produkci
 • Vyhodnocení výsledku procesního auditu
 • Kritéria pro navýšení hodnocení
 • Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů (D/TLD)
 • Všeobecně
 • Stanovení výrobkových skupin / výběr dílů
 • Hodnocení jednotlivých otázek / výsledky auditů
 • Zpráva z auditu / zlepšovací program
 • Značení technických dokumentů
 • Technická revize u dodavatelů (TRL)
 • Všeobecně
 • Důvody k provedení TRL
 • Ohlášení
 • Provedení TRL
 • Vyhodnocení TRL
 • Zpráva a zlepšovací program
 • Subdodavatelé (UL)
 • Cíl
 • Všeobecně
 • Problémová analýza (PA)
 • Všeobecně
 • Provedení / postup
 • Princip eskalace
 • Aplikační revize (AR)
 • Všeobecně
 • Proces uvolnění
 • Dokumenty a záznamy z návštěv u dodavatelů
 • Příloha C – Hodnotící kritéria semaforové systematiky (UL, TRL a AR)

Formel Q New Parts Integral (prosinec 2014)

 • Všeobecná ustanovení
 • Definice pojmu zákazník a rozsah dodávek
 • Související, závazné, navazující dokumenty k níže popsaným metodám v aktuálním vydání
 • Úvod
 • QPN Integral
 • Zajištění stupňů zralosti
 • Přehled stupňů zralosti
 • Příprava projektu
 • Klasifikace rizik
 • Realizace zajištění stupňů zralosti
 • Hodnotící kritéria
 • Postup v jednotlivých fázích náběhu
 • Quality Technical Requirement
 • Definování rozsahu dílů relevantních z hlediska QTR
 • Přijatelnost nabídky
 • Vzorkování
 • Vzorkování
 • Nedílné součásti vzorkování
 • Výsledek vzorkování
 • Značení ve fázi před-série
 • Vícestupňová přejímka dvoudenní produkce
 • Účel vícestupňové přejímky dvoudenní produkce
 • Vysvětlení pojmů
 • Vícestupňová přejímka dvoudenní produkce zaměřená na pokrytí požadavků
 • Vícestupňová přejímka dvoudenní produkce zaměřená na proces
 • Management hardwaru elektronických komponentů
 • Posuzování
 • Management elektronických komponentů
 • Příloha
 • Přehled zajištění stupňů zralosti
 • Popisy, pojmy a zkratky

Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů a svazek VDA 1 – Dokumentace a archivace

Svazek VDA 1 Dokumentace a archivace – Návod na dokumentování a archivaci požadavků na kvalitu a záznamů o kvalitě – zvláště u kritických charakteristik

 • Úvod
 • Vysvětlení pojmů (Archivace, Archivační lhůta, Dokumenty, Kritické charakteristiky, Prokazování, Doba používání, Stav vědy a techniky)
 • Důvody prokazování
 • Řízení kvality
 • Právní předpisy, smlouvy, normy
 • Odpovědnost za výrobek, trestní právo, odpovědnosti a povinná péče, bezpečnost výrobků a zařízení
 • Odpovědnost za výrobek
 • Trestní právo
 • Odpovědnosti a povinná péče
 • Bezpečnost výrobků a zařízení
 • Dokumenty a prokazování
 • Rozsah sledování
 • Povaha dokumentů
 • Archivace
 • Požadavky na archivaci (Požadavky na archivační místa, Archivační média, Řešení prostřednictvím elektronického zpracování dat, Organizace archivace)
 • Rozsah archivace
 • Příklady kritických charakteristik
 • Dokumenty s požadavky na kvalitu a záznamy o kvalitě se vztahem ke kritickým charakteristikám
 • Doba užívání a doba archivace dokumentů s požadavky na kvalitu se vztahem ke kritickým charakteristikám (Dokumenty s požadavky na kvalitu, Záznamy o kvalitě, Záznamy o kvalitě příslušející jednotlivým produktům, Zvláštní záznamy o kvalitě příslušející například uvolňování procesů, Záznamy o kvalitě příslušející náhradním dílům)
 • Označování dokumentů se vztahem ke kritickým charakteristikám (Příklady značení zvláštních znaků vybraných dodavatelů)
 • Příklady značení zvláštních znaků ve výkresové dokumentaci podle dodavatele

VW 01060 Vydávání TLD listů

 • Skladba TLD čísla
 • VW 01060 Vydávání TLD listů – příklad TLD 902 002 V1 s dopadem do výkresové dokumentace (sestavní výkres zákazníka)

VW 01058 Výkresy Popisy

 • Bezpečnostní dokumentace
 • Písmo odkazů, znaky odkazů
 • Změněné výkresy
 • Příklad TLD 902 002 V1 s dopadem do výkresové dokumentace (sestavní výkres dodavatele)
 • Zhotovení výkresu

Formel Q Způsobilost – Technická revize u dodavatelů (TRL)

 • Aspekty na zajištění shodnosti dílů a komponentů se zákonnými a specifickými požadavky
 • Formel Q Způsobilost Příloha C – Hodnotící kritéria semaforové systematiky (UL, TRL a AR)
 • Formel Q Způsobilost – Technická revize u dodavatelů (TRL) – Katalog otázek s dopadem na Vedení dokumentace k D/TLD dílům

Formel Q Způsobilost: Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů

 • Všeobecně
 • Stanovení výrobkových skupin / výběr dílů
 • Hodnocení jednotlivých otázek / výsledky auditů
 • Zpráva z auditu / zlepšovací program
 • Značení technických dokumentů
 • Značení TLD
 • Systematika značení u dodavatelů
 • Katalog otázek D/TLD audit pro díly s povinnou dokumentací (Technické podklady / dokumentace, Příklad korelační matice, Výrobek a proces, Personál)
 • Formulář Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů (excel)

Formel Q Způsobilost: Audit procesu (VA) s dopadem na vedení dokumentace D/TLD dílů

 • Celkové hodnocení auditu procesu s důvody ke snížení hodnocení do C i přes stupeň plnění EPN ≥ 80%
 • Celkové hodnocení auditu procesu (Důvody k dodatečnému snížení hodnocení do C)
 • Přehled zkratek
Uvedený obsah je v rozsahu 5 dnů
Výukový den trvá 8 hodin, výuková hodina trvá 60 minut
Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb

Lektorská praxe od roku 2008 se specializací

 • FORMEL Q
 • FMEA
 • 8D report
 • VDA 6.1
 • Auditor kvality
 • Benchmarking
 • Poka-Yoke

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Audit vedení dokumentace D/TLD dílů – Formel Q Způsobilost ver. 8.0 (TP Consulting, Licence 1040120, 2018)
 • Formel Q New Parts Integral (TP Consulting, Licence 1020201, 2018)
 • Formel Q Konkret, Capability, New Parts Integral (Hella KGaA Hueck, Germany, 2010)
 • Autodesk Authorised Consultant (Autodesk, 1992)
 • IQ-RM (Tool for FMEA and Control Plan) APIS, Germany (2011)
 • APQP
 • PPAP
 • Design of Experiments
 • FMEA
 • IQS: FMEA / Inspection Plan / Control Plan (Hella KGaA Hueck, Germany, 2017)
 • FMEA Moderate (Hella KGaA Hueck, Germany, 2011)
 • FMEA Expert training (IQ-RM)
 • Functional Safety for Project-/System-Manager (Quint Safety GmbH) (Licence: 00723 QS-FSCS-H112, 2018)
 • Management I. + II.
 • Poka-Yoke
 • Quality Function Deployment
 • TOPS 8D Awareness Training
 • Functional Safety for Project-/System-Manager (Quint Safety GmbH) (Licence: 00723 QS-FSCS-H112, 2018)

Firemní kurzy

Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Pořádáme i víkendové kurzy
Základní cena za den firemního kurzu pro skupinu do 10 osob je 24.900,- Kč bez DPH

Poptat firemní kurz

Veřejné kurzy

Tento kurz se pořádá pouze jako firemní

Certifikace pro účastníky

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu