Kovové materiály


O kurzu

V první části kurzu Kovových materiálů se účastníci seznámí s rozdělením kovových i nekovových materiálů, popisem jejich struktury a charakteristických vlastností. V druhé části se téma kurzu věnuje užitným vlastnostem materiálů a dále mezními stavy materiálů, kterým se v praxi snažíme vždy vyhnout. Pochopení a detekce těchto mezních stavů může účastníkům pomoci těmto stavům předcházet, či je identifikovat. Třetí část je zaměřena na technologické vlastnosti kovových materiálů a dále na metody úprav a „vylepšení“ kovových materiálů. Tento kurz je určen převážně pro provozy, kde se s kovovým materiálem pracuje jako se vstupní surovinou či podsestavou, není určen pro provozy, které kovové materiály přímo vyrábí, zpracovávají či opracovávají na finální výrobky. Tento kurz je primárně určen pro pracovníky kontroly vstupních komponent či pro pracovníky kontroly procesní kvality, či jiné kontroly. Absolventovi pomohou získané informace při analýzách příčin problémů ve výrobě nebo na vstupních komponentách, či k získání nebo prohloubení znalostí vlastností a chování kovových materiálů.

Obsah

Kovové materiály

 • Struktura kovových materiálů
 • Oceli
 • Litiny
 • Neželezné kovy
 • Výroba – slévárenství, chemická přeměna z roztoků
 • Zpracování kovových materiálů

Anorganické nekovové materiály

 • Skla
 • Keramické materiály
 • Anorganická pojiva
 • Materiály na bázi uhlíku

Polymerní materiály

 • Obecné rozdělení a struktura polymerů

Kompozitní materiály

 • Vláknové kompozity
 • Částicové kompozity
 • Výroba kompozitních materiálů

Mechanické vlastnosti materiálů

 • Deformace
 • Mechanické charakteristiky

Fyzikální vlastnosti materiálů

 • Elektrické
 • Magnetické
 • Tepelné
 • Optické

Mezní stavy materiálů

 • Trvalá deformace
 • Lomy
 • Únava
 • Tečení
 • Opotřebení
 • Poškození náhlými změnami teplot
 • Koroze
 • Degradace zářením

Slévání

 • Chemické přeměny při tavení a slévání
 • Principy a nastavení slévárenské technologie
 • Slitiny
 • Vady odlitků a chyby při slévání

Zušlechtění ocelí

 • Kalení
 • Popouštění
 • Fázové přeměny

Obrábění

 • Principy a chyby při obrábění

Úpravy povrchu

 • Vytvrzení
 • Pokovení
 • Povlakování

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2-3 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe

 • Analýza složení materiálu (optický a elektronový mikroskop, spektroskopie)
 • Analýza vlastností materiálu (tvrdoměry, stroje pro zkoušky pevnosti)
 • Pyrotechnické zkoušky
 • Environmentální simulace (klimatické komory, korozní komory, únavové testy, …)

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • VŠCHT Praha (Ing.) – zaměření na materiály ve forenzní analýze, později užší zaměření na kovové materiály
 • Leadership
 • Analýza kořenových příčin
 • Projektové řízení (PM Consulting)

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.