Nástrojař


O kurzu


Obsah

ČTENÍ A ORIENTACE VE VÝKRESECH

1. ZÁKLADY TECHNICKÉHO KRESLENÍ

 • Význam, úkoly technického kreslení

2. NORMALIZACE V TECHNICKÉM KRESLENÍ

 • Technická dokumentace
 • Druhy a rozdělení technických výkresů
 • Měřítka zobrazení
 • Popisové pole výkresu (rohové razítko)

3. TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ

 • Způsoby zobrazování
 • Pravoúhlé promítání
 • Zobrazování jednoduchých a složených geometrických těles zobrazování průniků
 • Řezy, průřezy, pootočení obrazců, pohledy
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

4. POPISOVÁ POLE VÝKRESU (rohové razítko)

 • Informace, které získáme z popisového pole
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

5. KÓTOVÁNÍ

 • Základní pojmy a pravidla kótování
 • Provedení kót, kótovací a pomocné čáry
 • Hraničící značky
 • Zapisování kót, soustavy kót
 • Funkční a technologické kótování
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

6. PŘEDEPISOVÁNÍ PŘESNOSTI ROZMĚRŮ

 • Tolerování rozměru
 • Tolerovaní tvarů
 • Zapisování tolerancí na výkresech
 • Základní pojmy tolerování rozměrů
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

7. GEOMETRICKÉ TOLERANCE

 • Druhy geometrických tolerancí
 • Zapisování geometrických tolerancí
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

8. HRANY NEURČITÝCH TVARŮ

 • Odjehlení hran, typy, značení a umístění na výkresu
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

9. STRUKUTRA POVRCHU

 • Předepisování struktury povrchu na výkrese
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě

10. VÝROBNÍ VÝKRES A VÝKRES SESTAVENÍ

 • Výkres sestavení, sestavy, podsestavy, zobrazení sestavy (montážní jednotky)
 • Kótování hlavních a připojovacích rozměrů
 • Údaje potřebné pro seřízení technické požadavky, slovní poznámky, tabulky – podle charakteru sestavení
 • Praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě.

11. STROJNÍ SOUČÁSTI, KONSTRUKČNÍ PRVKY A SPOJE

 • Šroubové spoje
 • Čepy a kolíky
 • Závlačky, pojistné a stavěcí kroužky
 • Pera a klíny
 • Hřídele, tvarové prvky hřídelů
 • Ložiska a těsnění
 • Těsnění
 • Pružiny
 • Ozubené převody
 • Řetězové převody
 • Řemenové převody
 • Svarové spoje
 • Pájené a lepené spoje
 • Nýtované konstrukce

12. SVARY

 • Značky
 • Výkresová dokumentace svarků
 • Druhy výkresu svarku
 • Obsahová náplň výkresu svarku pro svařování a obrábění
 • Předepisování svarů na výkresech
 • Tvary a rozměry svarových ploch
 • Všeobecné tolerance pro svařované konstrukce

METROLOGIE

1. ZÁKLADY MĚŘENÍ

 • Metrologický řád (podklad z vaší firmy)
 • Plošné měření, délka, úhel, skutečný rozměr
 • Druhy základních měření, měření skutečných hodnot
 • Měření porovnáváním
 • Základní ruční měřidla druhy základních měřidel a jejich použití
 • Ocelová měřítka, svinovací metry, nožová pravítka, úhelníky, posuvná měřítka, hloubkoměry, obloukové úhloměry, mikrometry, toleranční kalibry pro měření v serinové výrobě
 • Chyby měření, chyba měření způsobená paralaxou – směr pohledu
 • Přesnost měření, odečítání naměřených rozměrů, ošetřování měřidel
 • Praktické cvičení a aplikace ve spojitosti s výkresy a metrologii používané ve firmě

2. TECHNOLOGIE

 • Ruční obrábění kovu (vrtání, broušení zaškrabování, lapovaní atd.)
 • Povrchové upravy
 • Spojování součásti
 • Normalizované součástí v nástrojářství
 • Přípravky
 • Nástroje pro lisy
 • Praktické cvičení a aplikace ve spojitosti s výrobou

3. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

 • Technologické postupy pro výrobu
 • Návaznost technologických postupu na výkresovou dokumentaci, kontrolu (vstupní, mezioperační, výstupní) s přihlédnutím na výkresovou dokumentaci, technologický postup, kontrolní činnost a metrologie. (rozbor, praktické cvičení)
 • Praktické cvičení a aplikace ve spojitosti s výrobou

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 6 dní
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 1991 se specializací

 • Technická dokumentace (čtení výkresů technologické postupy, kreslení atd.)
 • Nanášení nátěrů stříkacím zařízením
 • Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro úpravu kamenů
 • Údržba strojů pro automobilový průmysl
 • Kovové materiály, tváření kovů, tepelné zpracování
 • Rozšíření kvalifikace vybraných zaměstnanců o znalosti a dovednosti v oblasti práce s obráběcími stroji (frézky, brusky, vrtačky, hoblovky, soustruhy, schepinky)
 • Rekvalifikační kurz Dělník ve strojírenské výrobě
 • Rekvalifikace obor zámečník
 • Odborné vzdělávání zámečníků
 • Rekvalifikační kurz potrubář
 • Strojní operátor
 • Technické minimum pro montážníky
 • Specializované činnosti ve výrobě se zaměřením na měření délek a posuzování kvality
 • Strojírenská metrologie
 • Oblast manipulace s břemeny pomocí jeřábu (školeni jeřábníků, vazačů, osob pověřené za provoz, autozvedáky atd.)

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • Osvědčení revizní technik ZZ-Z-a,b
 • Lektorské dovednosti
 • CERTIFICAT VISUAL TESTING in according to EN970/ISO/17637
 • RW TÜV Praha – inovační seminář pro interní auditory
 • CZECH SOCIETY FOR QUALITY Praha – Vnitřní auditor zkušební laboratoře dle norem ISO
 • 9000, ČSN ISO 9004-2, ISO 9001 a ČSN EN 45001
 • Rozhodovaní a využívaní tvořivého myšlení
 • Vedení pracovních skupin
 • RW-TÜV Praha -Interní auditor jakosti dle norem ISO 9000 / EN 29000
 • Řízení jakosti pro řídící pracovníky
 • Výtahový technik zvedacích zařízení – výtahy
 • Provozní technik zvedacích zařízení (ZZ) – jeřáby
 • Institut Hutnictví železa – Teorie a praxe řízení pro vedoucí oddělení

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.