Základy zkušebnictví materiálů


O kurzu

Tento kurz nabízí náhled do vlastností, charakteristik materiálu, složení a metod zkoušení materiálů. Kurz je primárně určen pro pracovníky kontroly kvality dodávaného materiálu, případně interních procesů. Dále pak pro pracovníky technologie nebo projektových týmů, kde je potřeba správně nastavit kontrolu materiálu jak v procesu, tak metodou vzorkování. Zjednodušeně řečeno je tento kurz užitečný pro všechny, kteří mají potřebu analyzovat materiál, či jeho vlastnosti a poskytne jim náhled do metod, které se dají použít jak ve výrobním procesu, tak v následné kontrole kvality výroby. Účastníci získají informace o metodách zkoušení materiálů, jejich vlastnostech a charakteristikách. Témata kurzu jsou sestavena postupně více do hloubky materiálu, tedy od rozměrových charakteristik a defektů ve hmotě materiálu pokračuje téma kurzu mechanickými vlastnostmi materiálu a jejich zkoušením. Nakonec se téma posouvá ještě více do hloubky, tedy na popis struktury materiálu a dále na analýzu jeho chemického složení.

Obsah

Analýzy povrchu

 • Profilometrie
 • Conturometrie
 • Mikroskopie
 • Drsnost
 • Scanování (optické, RTG, …)

Nedestruktivní metody (NDT) – zjištění homogenity a defektů

 • Vizuální zkoušení
 • Kapilární zkoušení
 • Magnetické prákové zkoušení
 • Ultrazvukové zkoušení
 • Radiografické zkoušení
 • Zkoušení akustickou emisí

Mechanické zkoušky a vlastnosti

 • Pevnostní charakteristiky
 • Tvrdost
 • Únavové zkoušky
 • Vrubová houževnatost
 • Zkoušky creepu
 • Dynamické zkoušky – tlak, síla, krut, …

Mikroskopie – materiálové složení

 • Mikroskopie optická
 • Mikroskopie elektronová (SEM)
 • Mikroskopie elektronová (TEM)
 • Mikroskopie atomátních sil (AFM)

Chemické analýzy – materiálové složení

 • Energiově disperzní spetroskopie (EDS)
 • Atomová absorpční spektroskopie (AAS)
 • Optická emisní spektrometrie s buzením v doutnavém výboji (GDOES)
 • Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS/ESCA)
 • Ramanova spektroskopie

Rozsah kurzu

 • Uvedený obsah je v rozsahu 2 dny
 • Obsah i rozsah kurzu lze přizpůsobit dle Vašich potřeb
 • Výukový den trvá 8 hodin
 • Výuková hodina trvá 60 minut

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe

 • Analýza složení materiálu (optický a elektronový mikroskop, spektroskopie)
 • Analýza vlastností materiálu (tvrdoměry, stroje pro zkoušky pevnosti)
 • Pyrotechnické zkoušky
 • Environmentální simulace (klimatické komory, korozní komory, únavové testy, …)

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • VŠCHT Praha (Ing.) – zaměření na materiály ve forenzní analýze, později užší zaměření na kovové materiály
 • Leadership
 • Analýza kořenových příčin
 • Projektové řízení (PM Consulting)

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.