MS Project


O kurzu

Kurz Microsoft Project je určen pro všechny, kteří chtějí efektivně naplánovat jakýkoliv projekt, bez ohledu na předchozí zkušenosti s problematikou používání plánování v Microsoft Project. Základní znalost programu Microsoft Project Vám umožní rychle sestavit projekt, naplánovat jeho zdroje a náklady. Dozvíte se, jak Microsoft Project využívat pro plánování reálných projektů.


Obsah

Nastavení a ovládání projektu

 • Přepínání zobrazení
 • Přepínání tabulek vybraného zobrazení
 • Způsob plánování projektu
 • Datum zahájení/dokončení projektu
 • Kalendář projektu

Práce s úkoly

 • Režimy plánování úkolů (automatický × ruční)
 • Vložení nového úkolu
 • Odstranění
 • Úprava obsahu buňky (editace)
 • Doba trvání úkolu
 • Vložení milníku
 • Přesunutí a kopírování řádku
 • Osnova projektu (souhrnné úkoly)
 • Číslování osnovy
 • Souhrnný úkol projektu
 • Poznámka k úkolu

Vazby mezi úkoly

 • Vytvoření vazby
 • Odstranění vazby
 • Změna typu vazby
 • Nastavení prodlevy a předstihu
 • Zobrazení kritické cesty

Omezení úkolů

 • Nastavení omezení
 • Typy omezení
 • Zrušení nastaveného omezení
 • Plánovací konflikt
 • Konečný termín

Pracovní čas v projektu

 • Kalendář projektu
 • Nový kalendář
 • Kalendář zdroje a kalendář úkolu

Zdroje

 • Zavedení pracovního (lidského) zdroje
 • Přiřazení (alokace) zdrojů na úkol
 • Na co si dát při alokaci pozor!
 • Materiálové zdroje
 • Alokace materiálového zdroje
 • Nákladové zdroje
 • Alokace nákladového zdroje

Náklady

 • Náklady na práci zdroje
 • Náklady na použití zdroje
 • Sledování nákladů na práci zdroje
 • Pevné náklady (náklady na úkol)
 • Sledování celkových nákladů na úkol a projekt

Sledování skutečného průběhu

 • Uložení směrného plánu
 • Zadávání informací o skutečném pokroku v projektu
 • Porovnání se směrným plánem
 • Statistika projektu

Úprava prostředí

 • Nastavení časové osy
 • Změna formátu písma
 • Změna stylů textu
 • Změna formátu pruhu v Ganttově diagramu

Filtry

 • Automatický filtr
 • Zvýrazňovací filtr

Organizátor

Tisk a publikace projektu

 • Nastavení tisku
 • Tisk Ganttova diagramu
 • Kopie plánu jako obrázek

Firemní kurz

Kurz je realizován prezenční formou
Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
Základní cena kurzu pro skupinu do 12 osob je 20.900,- Kč bez DPH za den

Poslat nabídku na firemní kurz

Garant kurzu

Lektorská praxe od roku 2006 se specializací

 • MS Office a OpenOffice
 • PC grafika – Corel a Photoshop
 • Tvorba webu – HTML, CCS, CMS, SEO
 • Operační systémy – Windows, Linux, Win Server
 • Hardware a počítačové sítě
 • Počítačová bezpečnost, hacking, certifikáty
 • Sharepoint technologie a MS Project
 • Základy programování – JS, Visual Basic, PHP
 • Účetní systém HELIOS a MS NAV

Absolvované kurzy a certifikáty lektora

 • ECDL zkouška – 7 modulů
 • Prezentační dovednosti lektora
 • Správce počítačové sítě – rekvalifikační kurz

Certifikát o absolvování kurzu

Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.