NPO DIGI pro firmu


O projektu

Rádi byste zvýšili kvalifikaci Vašich zaměstnanců v oblasti IT dovedností nebo Průmyslu 4.0, ale nemáte finance na vzdělávání? Využijte nového dotačního programu NPO DIGI pro firmu. Program dotuje jak školitele, tak i mzdy zaměstnanců během školení.

Mám zájem o projekt


PŘÍKLAD VZDĚLÁVÁNÍ

Podmínky projektu

Školit lze témata z oblasti IT dovedností a Průmyslu 4.0
Minimální rozsah školení: 16 hodin / osoba
Maximální rozsah školení: 80 hodin / osoba
Maximální počet osob v jedné skupině je 15
Možné je školit zaměstnance na HPP nebo na DPČ
Termín a místo školení dle Vašeho výběru včetně Prahy
Školení lze realizovat také online formou
Jednotlivé školící dny lze rozložit do delšího časového úseku

Financování projektu

jednotkový náklad na vzdělávání za osobu/hodina: 263,98 Kč
jednotkový náklad na mzdu zaměstnance za osobu/hodina: 272,13 Kč
projekt je financován z de minimis

Příklad financování

Proškolíte 10 osob na MS Excel v rozsahu 16 hodin
Dotace na vzdělávání bude činit: 10*16*263,98 = 42236,8 Kč
Dotace na mzdy zaměstnanců bude činit: 10*16*272,13 = 43540,8 Kč
Celková dotace: 85777,7 Kč

Oprávnění žadatelé

Obchodní korporace, OSVČ, státní a národní podnik, nestátní nezisková organizace, obec, kraj a dobrovolný svazek obcí, příspěvkové organizace územně samosprávných celků, církevní právnická osoba, profesní, podnikatelská a odborová sdružení a svazy, zaměstnavatelské a odborové svazy, sdružení podniků, zájmová sdružení právnických osob, spolky, HK ČR a AK ČR, profesní komory, svazy výrobních a spotřebních družstev, družstva.

Vyloučení žadatelé

Školy a školská zařízení, subjekty, kterým byla poskytnuta podpora DM v tematických výzvách na vzdělávání (např. OP Spravedlivá transformace a výzva 31_23_101 – NPO -DIGI pro zastřešující subjekty), vzd. zaměstnanců pracujících na základě DPP, vzd. zaměstnanců, kteří nejsou občany členských zemí EU nebo jejich rodinných příslušníků/občanů EHP a Švýcarska, případně nemají statut osoby s dočasnou ochranou, organizační složky státu a státní příspěvkové organizace.