Dotované IT kurzy


O projektu

Rádi byste zvýšili kvalifikaci Vašich zaměstnanců v oblasti IT dovedností, ale nemáte finance na vzdělávání? Využijte nového dotačního programu.
O dotaci nemusíte žádat, ani ji administrovat. Dotace je čerpána přes zájmové sdružení a vzdělávací aktivity jsou realizovány naší společností Focus People. Abyste mohli dotaci využít, je nutné se stát členem zájmového spolku. Odměnou za to Vám spolek zajistí jak čerpání dotace, tak její administraci, Vy se pouze staráte o zapojené zaměstnance.

Sdružení z dotace hradí část nákladů na kurz přímo naší společnosti Focus People a k tomu Vám sdružení dodatečně proplácí fixní částku 2.177,- Kč za každého zapojeného účastníka / den. Při deseti zapojených osobách v kurzu je to tedy 21.770,- Kč za den, které obdržíte od sdružení.


Nabídka témat

Podmínky projektu

Dotace je určena pro zaměstnance na hlavní pracovní poměr
Určeno pro malé a střední podniky. Velké podniky mohou vyčerpat pouze 20% z tohoto projektu – tato kapacita je zatím volná
Minimální rozsah školení: 16 hodin / osoba
Maximální rozsah školení: 80 hodin / osoba
Kurzy pořádáme od 10 osob na skupinu
Maximální počet osob v jedné skupině je 15
Termín a místo školení dle Vašeho výběru včetně Prahy
Je potřeba se stát členem zájmového spolku a mít volné prostředky v rámci de minimis
Sdružení Vám proplatí za každého účastníka kurzu: 272,13 Kč za hodinu (tj. 2.177 Kč za den / účastník)

Co dělat pokud máte o projekt zájem?

Napište nám na email kurzy@focus-people.cz nebo nám zavolejte: 604 591 960

    Po té Vás provedeme následujícími kroky

  • Výběr témat a zapojených zaměstnanců
  • Přihláška a smlouva se zájmovým spolkem
  • Prohlášení o čerpání de minimis a o nečerpání podobných dotačních projektů
  • Doložení pracovních smluv zapojených zaměstnanců pro účely prokázání HPP
  • Výběr termínů a místa školení
  • Realizace školení
  • Doplatek za kurz Focus People
  • Proplacení dotace Vaší společnosti od sdružení

Vyloučení žadatelé

Nesmí se zapojit subjekty, kterým byla poskytnuta veřejná podpora/podpora de minimis v projektech v rámci tematických výzev zaměřených na vzdělávání ve firmách v Operačním programu Spravedlivá transformace (dále jen „OP ST“), a subjekty, které jsou zapojeny ve výzvě „NPO – DigiPOVEZ“, v rámci kterých jsou plánovány projekty stejného tematického zaměření, a to z důvodu vyloučení možného dvojího financování.

Školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).